Södertörns högskola och Huddinge kommun har sedan ett par år genomfört samarbeten inom scenkonstområdet. Nu utvecklas det gemensamma arbetet med etablerandet av ett scenkonstresidens under 2021. Samarbetsparterna har nu valt ut den första residenten: Johanssons pelargoner och dans.

Syftet med residenset är att skapa dialog mellan konstens utforskande arbetssätt och högskolans forskning och utbildning. Genom att låta fler Huddingebor bidra till och ta del av konstnärlig verksamhet skapas en mer attraktiv livsmiljö i kommunen. Under våren gjordes en utlysning till dans- och cirkusaktörer i Sverige. 44 ansökningar av genomgående hög kvalitet kom in. Samarbetsparterna har nu valt ut den första residenten: Johanssons pelargoner och dans.

– Som kommunalråd med ansvar för kulturen i Huddinge är jag självklart glad för samarbetet med regionen och högskolan. Med Johanssons pelargoner och dans på plats i Svarta lådan berikas Huddinge och Flemingsberg. Tillsammans med Operan och Dramatens etablering kommer Svarta Lådan att sätta Flemingsberg på kulturkartan, säger Bo Källström, kommunalråd (L) i Huddinge Kommun.

Johanssons pelargoner och dans är ett danskollektiv och en produktionsplattform med över tio års erfarenhet av scenkonstnärligt och danspedagogiskt arbete med särskilt fokus på barn och unga. De arbetar med deltagande och rörelsebaserad scenkonst – ofta hörlursbaserad. Detta innebär att du som publik är med i utformningen av föreställningen genom att ta på dig lurar och guidas av en röst.

– Vi ser fram emot att få välkomna den valda aktören Johanssons pelargoner och dans till Södertörns högskolas lokaler, säger Gustav Amberg, rektor vid Södertörns högskola. Vi tror att vi genom det här projektet ska ta ytterligare steg i att öppna upp högskolan för vårt närområde när studenter, forskare och lärare här på högskolan samverkar med aktören och lokalsamhället och på så vis låter fler bidra till och ta del av konstnärlig verksamhet. Vi hoppas också att residenset ger upphov till intressanta och kanske lite oväntade utbyten av idéer mellan vår forskning - som ju bedrivs inom en mängd områden - och konstnärlig praktik

 Under 2021 kommer Johanssons pelargoner och dans verka i Flemingsberg tillsammans med invånare och forskare De ska genom att interagera med platser och människor i Flemingsberg utbyta kunskap, skapa nya samarbeten, utveckla nya idéer, få nya influenser och utforska det egna skapandet i en ny kontext. Detta ska, förutom workshops, dialoger och öppna repetitioner, resultera i ett nytt publikt verk.

– En förhoppning med residenset är att få möjlighet att träffa personer från olika målgrupper som provar och reagerar på det vi gör. Vi vill hitta en form för samtal och delande av erfarenheter där tröskeln till att delta och dela med sig är låg. Det känns lyxigt att både få möta forskare och studenter på Södertörn och den breda allmänheten i Huddinge som alla på olika sätt kan vara med i och bidra till vår konstnärliga process, säger Karin Wiklund från Johanssons pelargoner och dans.

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Relaterade bilderKontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876