Jönköping vinner priset som Sveriges bästa friluftskommun 2020. Simrishamn har förbättrat sitt friluftslivsarbete mest de senaste åren och är Årets förbättrare. Priserna delades ut idag på den digitala Tankesmedja för friluftsliv.

Utmärkelserna utgår från en undersökning av arbetet för friluftsliv. Kommunerna svarar på frågor om planering, information, samarbete och aktiviteter. I år deltog 231 av Sveriges 290 kommuner i undersökningen som genomförts varje år sedan 2010.

– Det är många kommuner som visar på stora förbättringar och vi ser ett ökat engagemang för frågorna över åren och det är glädjande. Vår förhoppning är att priset och undersökningen ska stimulera till aktivt och planerat arbete för friluftsliv, säger Ingela Hiltula, biträdande avdelningschef på Naturvårdsverket.

Förutom Jönköping fick Härryda, Olofström, Sundsvall och Östersund maxpoängen 32 i undersökningen. Olofström som vann 2019 håller sig alltså kvar i toppen, liksom Sundsvall som haft maxpoäng flera gånger tidigare. Östersund och Härryda är däremot två helt nya kommuner i toppen, vilket är positivt. Den kommun som har förbättrat sig mest under de senaste tre åren är Simrishamns kommun, följt av Orust, Vaggeryd, Gislaved och Södertälje.

Det som utmärker Jönköping till årets friluftskommun är att de i årets undersökning visar på en fortsatt långsiktigt hög ambitionsnivå genom en ny digital friluftsplan. Planen innehåller en tydlig koppling till friluftspolitiken och med tydliga prioriteringar för att kunna leverera ett rikt friluftsliv till sina medborgare genom planering, åtgärder och aktiviteter. Kommunen satsar på att göra friluftslivet tillgängligt för flera olika målgrupper, bland annat med fokus på barn och människor med olika former av funktionsnedsättning. I sitt arbete har kommunen visat på en bred samverkan med civilsamhället, akademien, offentliga och privata aktörer. Som ett innovativt exempel på samverkan har kommunen ingått ett så kallat idéburet offentligt partnerskap med Sportfiskarna. Partnerskapet levererar både friluftsaktiviteter och miljöåtgärder och skapar långsiktiga förutsättningar för att leva upp till de friluftspolitiska målen.

– Kommunens långsiktiga samarbete med ideella föreningar skapar goda förutsättningar för att föreningarna kan bidra med de positiva effekterna som friluftsliv ger, till exempel bättre folkhälsa, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Jönköpings kommun får 50 000 kr att använda till fortsatt arbete för friluftsliv.

Priset Sveriges Friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. Syftet med priset är att uppmärksamma och uppmuntra kommunernas arbete med att ge fler tillgång till friluftsliv.

I rapporten Sveriges friluftskommun 2020 finns information om hur kommunerna arbetar med friluftsliv i dag. Här finns också en jämförelse av resultaten mellan åren 2010–2019 med i rapporten.

Ta del av resultatet:

Rapporten Sveriges friluftskommun 2020

Mer om Sveriges friluftskommun 2020 

De tre högst rankade kommunerna uppdelat per län

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se

Eva Stighäll, samordnare friluftsliv Naturvårdsverket, 010-698 14 19, 0702-54 46 20, eva.stighall@naturvardsverket.se 

Lisa Bergström, friluftsstrateg, Jönköpings kommun, 036-10 69 28

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63