Allt färre har personlig assistans från Försäkringskassan. Sedan regeringen tillträdde har antalet assistansberättigade rasat i allt snabbare takt. Vid slutet av 2017 var det 14 886 personer i Sverige som hade statlig assistansersättning, mot 16 158 vid slutet av 2014, en minskning med nästan 8 procent. Allt enligt siffror från Försäkringskassan som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, gått igenom.

Jönköpings län är det län där antalet assistansberättigade har minskat allra mest. Om man jämför årsskiftet 2014-15 med idag ser man att över 23 procent färre har assistans idag, alltså en minskning med nästan en fjärdedel. Det är nu inte mycket mer än 470 personer i länet som har assistansersättning, mot 615 år 2014.

Jämtlands län är det län som hamnar som nummer två när det gäller minskning. Över 15 procent färre assistansberättigade är det i Jämtland. Även Östergötlands län, Hallands län, Västerbottens län, Kronobergs län och Gävleborgs län ligger illa till. I inget län har antalet legat stilla eller ökat, enligt Försäkringskassans siffror.

Den stora förändringen kom efter att Försäkringskassan fått sitt regleringsbrev från regeringen inför 2016, där regeringen gav myndigheten i uppdrag att bryta utvecklingen av antalet timmar i assistansen. Därefter har antalet assistansberättigade rasat och på sina håll med så mycket som en fjärdedel.

- Detta bekräftar det vi anat, nämligen att människor med funktionsnedsättning nu rasar ut ur assistanssystemet i snabb takt. Det säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

- Regeringen måste ta denna skrämmande utveckling på allvar. Nästan ingen som ansöker om assistans idag får den beviljad. Många av förstagångssökarna är barn, fortsätter Maria Persdotter.

- Föräldrar som slitit och vakat över sina barn och till slut ansökt om stöd i form av assistans tvingas nu börja fundera på att lämna bort barnet. Kommuner larmar om att behovet av barnboenden ökar. Är det så här vi ska ha det i Sverige 2018?
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76