Som respons på dagens tillkännagivande av EU-Kommissionen angående ett europeiskt återhämtningspaket på 750 miljarder euro menar Jordens Vänner att åtgärden är nödvändig och välkommen men att det undviker den verkligt gröna och rättvisa återhämtning som behövs efter coronakrisen.

Bryssel 27 maj 2020 

Återhämtningspaketet kallas Next Generation EU och föreslås liknas vid ett förändringsverktyg där fokus kommer att ligga på Green New Deal, digitalisering samt jobb och tillväxt. Jagoda Munic, ordförande för Friends of the Earth Europe, uttrycker sig såhär gällande EU-Kommissionens förslag på återhämtningspaket:

”Människor är djupt påverkade av den här pandemin så det är rätt av EU att agera i solidaritet och lägga miljarder på att återuppliva våra ekonomier. Tyngdpunkten på en ”grön återhämtning” är välkommen. Att återgå till någon typ av tidigare normalläge kommer bara att låsa in oss ytterligare i den planetära kris som pågår. Vi hoppas därför att Sverige ska agera som den föregångare i klimatfrågor som regeringen vill vara i EU, och visa på att en grön återhämtning som bemöter akuta problem med långsiktiga lösningar är möjlig."

Friends of the Earth Europe och Jordens Vänner (den svenska grenen av organisationen) uttrycker att paketet är nödvändigt, men också att dess fokus inte är helt rätt med tanke på den brådska med vilket omställningsarbetet idag måste utföras. Jagoda Munic fortsätter:

"Tyvärr har kommissionens" gröna "återvinningspaket idag en tydligt brun färg. Många av åtgärderna faller under mål för European Green Deal, och sätter teknikutveckling samt företagsintressen framför den motståndskraftiga och omtänksamma ekonomi vi behöver.”

Hon säger också att det finns oroande lite underlag kring stöd för dem som drabbas hårdast av pandemin, och kring arbetet för gröna jobb.

”Till nästa generation måste vi lämna efter oss mer än osäkra jobb och en klimatkollaps.”Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt