Cecilia Malmström tar emot Svenska Greenwashpriset 2015, för att hon som ansvarig för EU:s förhandlingar om handelsavtalet TTIP målar upp en skönbild av TTIP, medan läckta dokument visar att avtalet hotar både miljö och demokrati för många hundra miljoner människor. Fotograf/Källa: Jordens Vänner

Alliansens gröna röst riskerar hattrick i grönmålning när Greenwashpriset flyttar till storstaden och en större publik. - Vi hoppas på stor uppslutning, med tanke på den ökade tillgängligheten, och även att vinnaren dyker upp, säger Sofia Hedström, enhetschef Jordens Vänner.

Tidigare år har Svenska Greenwashpriset delats ut under Almedalsveckan, men inte i år, istället är tanken att priset delas ut i Stockholm, i slutet på augusti. Sofia Hedström, enhetschef på Jordens Vänner, förklarar varför:

– Vi vill öka möjligheten för fler att delta på prisutdelningen då Almedalsveckan har begränsad tillgänglighet. Genom att hålla prisutdelningen i Stockholm har fler möjlighet att ta sig till evenemanget vilket också kan öka möjligheten för vinnaren att närvara.

Föregående vinnare har angett fullbokade agendor under Almedalsveckan som en anledning till varför de inte kunnat ta emot priset, något som Jordens Vänner nu hoppas kunna råda bot på. 

– Naturligtvis vill vi säkerställa att vinnaren får sitt pris och vi hoppas också på att kunna föra en dialog om varför, gärna inför publik, säger Sofia Hedström.

Hattrick i falsk marknadsföring för Centerpartiet?

Centerpartiet är för tredje gången nominerade till Sveriges minst attraktiva miljöpris, Jordens Vänners Greenwashpris. Ett pris de faktiskt vann både 2010 och 2011. 2010 hävdade miljöminister Andreas Carlgren att Förbifart Stockholm var en miljöåtgärd, ett år senare var det Maud Olofsson som tog priset för sitt beslut om utbyggnaden av nätet för fossilgas.

Tillsammans med Växjö kommun och Initiativet Svenska Skogen anses Centerpartiet i år igen ha skapat sig en grönare image än vad de faktiskt levererar. Det är allmänheten som nominerat företag, makthavare och organisationer som har det gemensamt att de framhåller sig själva eller sin verksamhet som miljövänliga på ett oärligt sätt.

– Centerpartiets partistyrelse säger sig vara alliansens gröna röst samtidigt som de sprider vilseledande information om miljöpåverkan från biobränslen för flyg, läser Sofia Hedström upp ur nomineringen.

Växjö kommun nomineras för "sitt stöttande av utökat flyg och bilresande samtidigt som kommunen utgör sig för att vara Europas grönaste stad."

Initiativet Svenska skogen är nominerade för att de framhäver att den svenska skogsvårdsmodellen som "välfungerande ur ett miljöperspektiv" trots att Sverige inte kommer nå miljömålet "Levande skogar", något det skrivits mycket om på senare tid.

Omröstningen pågår till strax före prisutdelningen.

Läs mer här http://www.jordensvanner.se/2018/svenska-greenwashpriset-2018Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt