Startar arbetsgrupp för att organisera motståndet.

Syftet med arbetsgruppen, som i nuläget består av ett tiotal personer, är att utöva press på tillsynsmyndigheterna och att väcka opinion både nationellt och i Lysekil. 

En utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil beräknas fördubbla koldioxidutsläppen och bidra till hälsoproblem och ökade bullernivåer. Mot bakgrund av detta anser Jordens Vänner att beslutet att bevilja dem tillstånd att bygga ut sin verksamhet är helt galen, och ska nu organisera det stora motstånd som finns bland miljöaktivister och andra medborgare. 

-Det är förfärligt. Alla rapporter säger att vi behöver minska våra utsläpp och ändå ges tillstånd till ett sånt här projekt! Om Preemraff bygger ut sin verksamhet spricker både regionala som nationella utsläppsmål. Det är otroligt oansvarigt, säger Lanja Rashid på Jordens Vänner. 

Jordens Vänner lämnade in en överklagan till miljööverdomstolen den 30 november.

För mer information, kontakta Lanja Rashid på 031 -12 18 08Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt