Jorge Arroyo Vázquez disputerar med en nytt behandlingsalternativ vid brustet sår i tolvfingertarmen. Fotograf/Källa: Pernilla Lundgren, SÄS

Tolvfingertarmen är utformad som ett rör. Om det går hål i den rinner vätska ut i bukhålan, vilket är ett livshotande tillstånd. Jorge Arroyo Vázquez disputerar nu med forskning om ett nytt behandlingsalternativ i form av ett metallstent klädd i ett silikonskikt.

Jorge Arroyo Vázquez är överläkare i kirurgi på Södra Älvsborgs sjukhus, med inriktning mot avancerad endoskopi. Hans avhandling visar att behandling av brustet sår i tolvfingertarmen med stent kan vara lika effektivt och säkert som traditionell kirurgisk behandling.

- Att tolvfingertarmen perforeras kan bero på magsår men det kan även hända i samband med gastroskopi när man vidgar en förträngning, berättar Jorge.

Syftet med avhandlingen har varit att studera användning av täckt stent vid brustet sår i tolvfingertarmen, att kartlägga vilka bakterier som kan förekomma i magsäcken och därmed läcka ut vid ett brustet magsår samt att studera hur ett stent kan påverka motoriken i nedre magmunnen.

Vilka är de viktigaste slutsatserna?

- Bakterieväxt i magsäcken och tolvfingertarmen var mer vanligt hos patienter med pågående behandling med magsårsmedicin. De vanligast förekommande bakterierna i magsäcken visade sig komma från munhåla och svalg, nedsvalda tillsammans med saliv och mat. Högt pH-värde i magsäcken, oftast på grund av magsårsmedicin, skapade förutsättningar för riklig bakterieväxt. Muskelsammandragningarna i nedre magmunnen påverkas av ett stents design och egenskaper via dess förmåga att spänna ut och vidga nedre magmunnen. Detta har betydelse för risken att stentet glider ur läge. Behandling av brustet sår i tolvfingertarmen med stent visar sig vara lika effektivt och säkert som traditionell kirurgisk behandling.

Hur kan detta användas i vården?

- Stent-behandling skulle kunna vara ett värdefullt alternativ för patienter med komplicerande sjukdomar, vilka ökar riskerna i samband med operation. Det är kan också vara ett bra alternativ för patienter som drabbats av läckage efter kirurgisk förslutning, då förnyad kirurgi medför hög komplikationsrisk, säger Jorge Arroyo Vázquez.

Stent treatment of perforated duodenal ulcer – physiology and clinical aspects


Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.


Kontakt


Pressjour Södra Älvsborgs Sjukhus

Måndag-söndag, kl. 08.30-23.00. Läs mer på vår webbplats. http://www.vgregion.se/sas/press

info.sas@vgregion.se

033-616 2444