Fyra av fem som går ut journalistutbildningen vid Södertörns högskola arbetar som journalist eller i näraliggande områden två år efter examen. Det visar en enkät som besvarats av 275 tidigare studenter som gått ut de senaste åren. De flesta får olika typer av tillfälliga jobb i början. Men fem år efter examen har 60 procent av dem som fortsatt som journalist också ett fast jobb.

De flesta får olika typer av tillfälliga jobb i början. Men fem år efter examen har 60 procent av dem som fortsatt som journalist också ett fast jobb.

Enkäten har gjorts av institutionen för kommunikation, medier och IT vid Södertörns högskola för att följa upp hur det går för de studenter som lämnar något av utbildningsprogrammen i journalistik. Enkäten genomfördes 2009-10 som en telefonenkät till samtliga som slutade sin utbildning för två och för fem år sedan. Sammanlagt var det 378 studenter, och av dessa finns det svar från 275, en svarsfrekvens på 73 procent. De flesta som inte svarat har inte kunnat nås på telefon.

Resultaten visar att studenterna lyckas etablera sig på en svår arbetsmarknad, de flesta som journalister men en del också i näraliggande områden som information och PR:

• 70 procent av de som slutade sin utbildning för två år sedan arbetade med journalistik. Nästan hälften av alla före detta studenter arbetade heltid som journalister. Efter fem år var det något färre som arbetade med journalistik, 67 procent. Men en lika stor andel arbetade heltid.

• 11 procent av alla före detta journaliststudenter får jobb i näraliggande områden som information och PR.

• De flesta som fått journalistjobb arbetar på olika typer av tidningar – störst är fack och populärpress (28%), dagstidning (26%) och olika typer av interna medier (12%). Knappt 20 procent arbetar inom TV och radio.

• Av de som har journalistjobb är det drygt hälften som arbetar med olika former av webbpublicering minst flera gånger i veckan. Men det är bara drygt 20 procent som kallar sig webbredaktörer.

• De flesta arbetar som reportrar och redaktörer. Drygt 80 procent blir också kvar i Stockholmsregionen där de flesta jobben finns.

• Bland de som arbetar som journalister dominerar de tillfälliga anställningarna, åtminstone de första åren. Fem år efter examen har dock en klar majoritet av de som är journalister också ett fast jobb.

• De studenter som har en inriktning mot multimedia har något större chans att få journalistjobb jämfört med de som har en samhälls- eller naturvetenskaplig inriktning.

Det är dock inte alla som lyckas slå sig in på arbetsplatserna. Den viktigaste orsaken till att man inte arbetar som journalist är att man inte får något journalistjobb. Det är dock mycket få som förblir arbetslösa, 4 procent av alla före detta studenter är arbetslösa.

• Av de som inte fått journalistjobb säger ändå 40 procent att de haft stor nytta av sin utbildning i det nuvarande arbetet.

Journalistutbildningen på Södertörns högskola är idag den största i landet
Varje år antas ca 220 studenter till fyra utbildningsprogram. Det äldsta och största av programmen är Journalistik och multimedia (JMM) som funnits i 12 år.

Undersökningen kommer att göras även kommande år för att följa upp hur det går för studenterna från Södertörns högskola.

Mer information om undersökningen
Ämnesansvarig journalistik: Astrid Haugland tel 08-608 43 27
Ansvarig för undersökningen: Gunnar Nygren tel 08-608 46 52 eller 070-716 12 75Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453