Fotograf/Källa: Nordmark & Nordmark

Signalisten och Solna stad har kommit överens om en justering av förmedlingsreglerna för trygghetsboendet Palsternackan som nu byggs i Huvudsta. Ändringarna innebär att de äldsta Solnaborna 85+ prioriteras och åldersgränsen sänks till 60 år.

Beslutet att justera förmedlingsreglerna för Palsternackan fattades den 19 februari i Solna stads kommunstyrelse och den 13 mars i Signalistens styrelse. Reglerna justeras så att de äldsta Solnaborna 85+ i första hand erbjuds att bo i det nya trygghetsboendet. Dessutom sänks åldersgränsen för boende i Solna, från 70+ år till 60+ år.

- Solna stad har önskat att lägenheterna i första hand erbjuds till de äldsta personerna i kön. Dessutom vill man prioritera personer som bor i Solna i högre grad genom att ge Solnabor från 60 år företräde framför köande hos Bostadsförmedlingen, säger Magnus Nilsson.

De justerade reglerna planeras införas innan sommaren 2018. I samband med det kommer berörda Solnabor att informeras.

Fakta om de justerade förmedlingsreglerna

Lägenheterna i trygghetsboende förmedlade enligt följande principer:

  • I första hand till personer 85+ som är registrerade i Signalistens seniorkö
  • I andra hand till personer 70+ som är registrerade i Signalistens seniorkö
  • I tredje hand till personer 65+ som är registrerade i Signalistens seniorkö
  • I fjärde hand till personer 60+ som är registrerade i Signalistens seniorkö
  • I femte hand till personer 65+ som är registrerade i Bostadsförmedlingens kö

Om Palsternackan och Signalistens seniorkö
Trygghetsboendet Palsternackan i Jungfrudansen i Huvudsta innehåller 77 lägenheter och beräknas stå klart under 2019. Signalistens seniorkö är idag öppen för Solnabor från 65 år, för dessa personer går det bra att redan nu anmäla sig till seniorkön för att samla köpoäng till Palsternackan. Mer information finns på signalisten.se/palsternackan.


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten cirka 4 000 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 60 anställda. Se mer information på www.signalisten.se


 Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28