Fotograf/Källa: Marcus Gustafsson

2020 delas det första stipendiet i Frälsarkransens anda ut. Priset går till Kajsa Nordenstorm, som med stor kreativitet och lek lär barn Bibelns berättelser.

År 1995 kom Martin Lönnebo med idén om Frälsarkransen och i år lanserade Verbum tillsammans med Kyrkans Tidning Martin Lönnebos stipendium – i Frälsarkransens anda. Genom stipendiet vill man uppmuntra till kristen, kreativ pedagogik. Vinnaren av priset, på 25.000 kronor, är Kajsa Nordenstorm som är diakon i Knivsta pastorat.

Kajsa är en eldsjäl med ett stort hjärta för barnen, deras kreativitet och deras växande i tron. På pedagogiska och levande sätt, med hjälp av dockor och dramaturgi, berättar hon för barnen om Jesus och om Bibeln - och låter barnens frågor och tankar få leda vidare till samtal.

I juryn till Martin Lönnebos stipendium sitter representanter från Martin Lönnebos familj, Linköpings stift och Kyrkans Tidning och Verbum. Årets jury består därför av Lovisa Lönnebo, Mattias Lönnebo, Martin Modéus, Ulrika Sköld, Jakob Schwarz, Inger Wallin och Kristina Wänblom.

Juryns motivering till Kajsa Nordenstorms vinst är:

"Frälsarkransen började som ett behov av att kunna samtala om kristen tro med den moderna människan. Allt som fanns var en stor idé, några påsar med målade träkulor, en rulle tråd och pedagoger i Svenska kyrkan som var nyfikna på att prova något helt nytt. I denna anda, utan stora resurser men med stor kreativitet, lyckas Kajsa Nordenstorm att förmedla kristen tro till både tanke och kropp, hjärna och hjärta. Både till barnen och till deras föräldrar. I leken och identifikationen med Bibelns berättelser visar Kajsa Nordenstorm vägen till kristen tro på ett medryckande sätt som inspirerar oss alla till att våga prova nya idéer."

Kyrkans Tidning har träffat Kajsa Nordenstorm och överlämnat blommor och ett diplom med motiveringen. 

 – Jag är allra gladast för de här orden. Tänk att jag är i ett sammanhang med Martin Lönnebo som har så många kyrkliga dialekter, högkyrkliga, lågkyrkliga, frikyrkliga. Det känns fint att andra tycker att jag är en sån som ger kristen tro nya språk, säger hon till Kyrkans Tidning.

Stipendiet kommer fortsatt att delas ut årligen, till någon eller några som bidrar till förtroliga möten och existentiella samtal, formulerar evangeliet på vår tids språk, arbetar med en bred pedagogisk ansats, som gör kristen tro begriplig för både tanke och kropp, hjärna och hjärta, i sin verksamhet visar på en tillit till Gud och till människor och i sin verksamhet och person förenar djup och kreativitet.


Martin Lönnebo är biskop emeritus i Linköping stift och skapare till det populära radbandet Frälsarkransen. Det var också Lönnebo som införde Ljusbäraren i Svenska kyrkans tradition. 

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.

Relaterade bilderKontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28