Varje år delar organisationen ”Hela Sverige ska leva” ut utmärkelsen ”Årets kommun”. År 2019 kammar Kalmar kommun hem priset!

– Det är oerhört glädjande! Vi har stort fokus på landsbygden och investerar mycket pengar och tid där. Befolkningsstatistiken visar också på att befolkningen på landsbygden ökar, vilket vi är väldigt glada för, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Motiveringen till priset lyder: Kalmar kommun visar återigen (år 2008 senast) att långsiktigt och genomtänkt arbete lönar sig. Satsningar på barn, ungdomar och äldre gör det lättare för alla att bo på landsbygden, och har medfört att befolkningen på landsbygden har ökat. Ett enkelt och bra instrument har varit att satsa på så kallad Bygdepeng vilket ger mycket verkstad för lite pengar.

– Jag är så glad för den här utnämningen! Vi försöker verkligen följa mottot att hela kommunen ska leva, säger Ingemar Einarsson (C) kommunalråd. Det är inte bara något vi säger, vi arbetar strategiskt för det varje dag. Vi bygger, planerar och utvecklar för en livskraftig och innovativ landsbygd och säkerställer att landsbygden är stark och attraktiv. Det är vi stolta över!

Utmärkelsen ”Årets kommun” har delats ut sedan 1984 och faktum är att Kalmar nu som enda kommun har fått den två gånger. Förra gången vi tilldelades utmärkelsen var år 2008.

Priset delades ut vid en ceremoni i Stockholm tidigare idag. På plats för att ta emot det fanns kommunens landsbygdsutvecklare Jonas Svendsén.

 

Några av de satsningar som lett till att Kalmar kommun nu får utmärkelsen är följande:

Bygdepeng
Projektet genomfördes 2018 och gick ut på att uppmuntra lokala byalag och föreningar att utveckla sin bygd. För pengarna gjordes allt ifrån att reparera bryggor till att bygga utegym, fräscha upp lekplatser och placera hjärtstartare på strategiska platser.

Fiberutbyggnad
Vi är mycket stolta över denna kategori. Vi har nämligen gjort något unikt, som enda kommun i hela Sverige. Vi beslutade för några år sedan att ingå ett samarbetsavtal med Telia som gjorde att vi kunde lägga flera mil rör mellan strategiska platser. Tack vare det kunde Telia fortsätta utbyggnaden av fiber så att boende på landsbygden också får erbjudande om fiber. Detta är en stor investering som beräknas kosta 56,7 miljoner kronor. Allt för att säkerställa att alla i kommunen får fiber. Vi kallar det Kalmarmodellen.

Servicepunkter
För att ge våra invånare en naturlig mötesplats med god service etablerar vi nu tre servicepunkter i vår kommun. Servicepunkterna blir placerade i livsmedelsbutiker och gör att den kommunala servicen kommer närmre byn.

Upphandling om kompletterande livsmedelsinköp
Nu kan man till sin skola eller äldreboende handla i sin lokala butik. Detta både stöttar butiken och minskar miljökonsekvenserna. Toppen tycker vi!

Satsningar på bostäder på landsbygden
Vi tror på en ständig dialog med boende på landsbygden för att höra deras åsikter och önskningar. Efter en enkät visade det sig att lägenheter behövdes i Påryd. Vårt kommunala bostadsbolag såg då till att bygga sådana.

Hemsändning på landsbygden
Den som bor på landet och har svårt att ta sig till en affär i vår kommun erbjuds nu hemsändning. Detta gynnar till exempel äldre och de som saknar tillgång till bil.

Det är Kalmar kommun tillsammans med Region Kalmar län som delar på kostnaden.

Satsningar på förskolor och skolor på landsbygden
En tydlig strategi för oss är att satsa på skolor och förskolor på landsbygden. Vi både renoverar befintliga lokaler och bygger nya, ständigt. Vi tror att på att utveckla istället för att lägga ned.

Sänkta biljettpriser i kollektivtrafiken
Vi vill att det ska löna sig för alla att använda kollektivtrafiken. Sedan den 1 oktober 2019 subventionerar vi därför länstrafikens resekort ytterligare, så att det nu bara kostar 500 kr i månaden att åka kollektivt i hela Kalmar kommun. En stor prisskillnad jämfört med tidigare för den som bor på landsbygden och åker över många zoner. Detta gynnar miljön och ger fler möjlighet att åka kollektivt.

Stöd till föreningsägda anläggningar
Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2017 utökades med 10 mnkr för investeringsbidrag till föreningar. Sådana satsningar har även gjorts tidigare i kommunen. 2016 till exempel ökades ett investeringsbidrag med 15,3 mnkr. 2011 utökades även ett bidrag till IFK Kalmar för nya omklädningsrum om 5,0 mnkr. Kalmar kommun värnar om våra föreningsägda anläggningar och vill stolt se dem växa ännu mer.

För mer information kontakta:
Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande, johan.persson@kalmar.se 070-374 43 03
Ingemar Einarsson (C), kommunalråd, ingemar.einarsson@kalmar.se 070-659 14 10


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 70 000 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 


Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41