Linda Erlandsson, som till vardags arbetar på omsorgsförvaltningen, har blivit antagen till forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten med start i september 2020.

‒ Genom att bedriva praktiknära forskning inom socialt arbete kommer resultaten att kunna tillämpas direkt i den verksamhet där jag jobbar samt bidra till värdefull kunskap inom äldreomsorgen i stort, säger Linda Erlandsson, kvalitet- och verksamhetsutvecklare på omsorgsförvaltningen.

Det här är en av flera satsningar på kompetens och kunskap. Omsorgsförvaltningen har under flera år arbetat systematiskt för att ge medarbetare möjlighet till att ta interna karriärskliv och ha möjlighet till kompentensutveckling. Några andra exempel är satsningen på specialistundersköterskor och formandet av ett särskilt specialistteam som kan stödja övriga medarbetare i arbetet att ge en omsorgstagarna en god vård och omsorg utifrån den enskildes individuella behov.
‒ Vår organisation ska i enlighet med målet att bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner präglas av höga ambitioner, kvalitet och kunskapsorientering. Sedan tidigare har vi en klinisk lektor inom hälso- och sjukvården som är en samfinansierad tjänst tillsammans med Linnéuniversitetet. Det känns väldigt positiv att vi nu kan ta nästa steg i vår utstakade kunskapsriktning genom att ha en anställd kommundoktorand inom socialtjänstens verksamhetsområde, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

‒ Det är fantastiskt roligt att Kalmar kommun är så intresserade av forskning och utveckling! De kommande fyra åren som doktorand ger mig fördjupad kunskap i socialt arbete, säger Linda Erlandsson.

Fakta om forskarskolan:

  • Utbildningen som genomförs på halvtid ska leda till en licentiatexamen inom fyra år och kombineras med ordinarie arbete på omsorgsförvaltningen.
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, beviljade 2018 medel för en nationell forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten. Detta baseras i sin tur på regeringens forskningsproposition för ”kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”.
  • Forskarskolan är del av Fortes forskningsprogram om tillämpad välfärd och syftar till att långsiktigt bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten, baserat på implementering och användning av forskning i klientbaserat socialt arbete. Forskarskolans inriktning ska även svara mot prioriterade kunskapsbehov inom socialtjänsten.

För mer information, kontakta:
Linda Erlandsson, kvalitet- och verksamhetsutvecklare på omsorgsförvaltningen, tel: 0480-45 24 39
Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen, tel: 0480-45 35 05


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 70 000 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41