I årets Öppna jämförelser av företagsklimatet hamnar Kalmar kommun på plats fyra bland kommuner med över 40 000 invånare, med ett NKI (Nöjd-Kund-Index) på 78. Det totala NKI-resultatet för samtliga deltagande kommuner blev 73.

– I dessa dystra tider är det extra roligt med en positiv nyhet för Kalmar. Resultatet i Sveriges största undersökning av företagsklimatet visar att Kalmars företagare återigen tycker att vi ger dem både bra service och utför myndighetsutövningen på ett bra sätt, vilket känns riktigt bra. Vi har aldrig legat högre, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S)

– Målet är att vara bland Sveriges 30 bästa kommuner. Det är ett mål vi nu når. Vi har lagt mycket energi på att förbättra företagsklimatet. Det är roligt när det arbetet bär frukt, säger kommunalrådet Ingemar Einarsson C.

Kalmar hamnar på plats 23 av samtliga deltagande kommuner vilket betyder att vi klättrat 65 placeringar från året innan.

De myndighetsområden som mäts för Kalmars del är brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Det SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, som står bakom undersökningen.

Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 409 företagare i Kalmar kommun besvarat enkäten. Totalt deltar 188 kommuner i Öppna jämförelser.

– Även om resultatet är riktigt bra kommer vi fortsätta att ha fokus på företagsklimatet i alla led. För att lyckas än bättre är det effektivitet som ska prioriteras och vi ska vårda vårt bemötande och vår kompetens. Ett bra företagsklimat är oerhört viktigt för att företagen ska trivas och utvecklas, säger Thomas Davidsson, näringslivschef i Kalmar kommun.

Mer information om undersökningen (SKR)>>

Kontakta oss

Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), 070-374 43 03, johan.persson@kalmar.se

Kommunalråd Ingemar Einarsson (C), 070-659 14 10, ingemar.einarsson@kalmar.se

Näringslivschef Thomas Davidsson, 0480-45 00 61, thomas.davidsson@kalmar.se


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 68 500 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41