Kalmar kommuns Kulturpris på 25 000 kronor, kommer att delas ut på måndagen den 21/1 kl 18.

Inbjudan till plats och utdelning kommer att skickas ut på måndag eftermiddag kl 15.
Media hälsas välkomna till utdelningen.

Bakgrund Kulturpris
Kalmar kommuns kulturpris är avsett att som belöning tilldelas person eller förening som har utfört en värdefull gärning inom kulturområdet. Kulturpriset kan bara tilldelas till samma person eller förening en gång. Kulturpriset kan utdelas årligen inom ramen för det belopp kultur- och fritidsnämnden beslutar för ändamålet. Person som nomineras till priset ska vara bosatt i Kalmar kommun eller vars kulturella verksamhet har samhörighet med kommunen. Förening som har blivit nominerad skall ha sin hemvist i kommunen och vara verksam där.

Priset kan inte sökas för egen del eller för förening, man ska föreslås/nomineras till kulturpriset. Utlysning av priset sker årligen. Nominering skickas in till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 1 april innevarande år.  Kultur- och fritidsnämnden utser i början av varje ny mandatperiod och för tiden av perioden, en jury som har till uppgift att utse vinnare av priset. Juryn ska bestå av kultur- och fritidsnämndens presidium, förvaltningschefen och en person med god kännedom om Kalmars kulturliv. Juryns ordförande är tillika kultur- och fritidsnämndens ordförande och har utslagsröst. Juryn utdelar därefter priset på tid och sätt den finner lämpligt.

För mer information kontakta
Lolita Persson, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
lolita.persson@kalmar.se – 0480-45 06 80


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 70 000 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 


Ämnen

Kultur

Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41