Representanter för den kroatiska regionen Istrien kommer tillsammans med sitt regionala energikontor på besök till Öland den 11 juni. Det är framförallt Mörbylångas strategiska energiarbete som lockar hit besökarna.

Det är Energikontor Sydosts internationella samarbeten som är grundorsaken till besöket. För några år sedan arrangerades en europeisk energispartävling för offentliga kontorsbyggnader. Mörbylånga kommun deltog i tävlingen och kammade hem 2 av de tre priserna. Nu har IRENA – det regionala Energikontoret i Istrien, i Kroatien bett att få komma och träffa representanter från Mörbylånga kommun för att höra hur tävlingen gick till hos dem. Syftet är att lära sig mera och sedan göra en mindre variant på tävlingen i Kroatien.  

Efter mötet med Mörbylånga besöks även Borgholms kommun där kommunalrådet Ilko Corkovic tar emot. Ilko Corkovic kommer att berätta om Klimatkommission Kalmar läns arbete och dessutom planeras ett studiebesök på Resedan och Bovieran som två goda exempel på energieffektiva byggnader.  

Arrangemanget är en del av EU-projektet Interreg Europe SUPPORT som ska stötta Kalmar län så att kommunala energi-och klimatplaner harmoniserar med den regionala strategin. SUPPORT ska bidra till minskade luckor i genomförandet av kommunernas klimatplaner och bidra till en mer effektiv användning av tillgängliga finansieringsmöjligheter. Projektet ska även förstärka regionernas samordnings-och stödroller, samt fokusera på att utveckla mer kostnadseffektiva åtgärder. För att uppnå dessa mål, samt bidra till att uppnå EUs mål om energieffektivitet och förnybara energikällor, arrangeras internationella utbyten bland annat med internationella utbildningstillfällen, studiebesök och andra event för att främja kunskapsutbyte mellan partners, samt mellan partners och intressenter.  

 

Pressen är välkommen att delta. 

 

Plats: Trossen, Mörbylånga kl 09:30-10:30, Borgholms kommunhus kl. 15-16:30 

 

För mer information, kontakta: 

Tommy Lindström, projektledare SUPPORT Energikontor Sydost. 
Tommy.lindström@energikontorsydost.se  
Tel: 073-544 86 29 

Lena Eckerberg, utvecklingschef Energikontor Sydost 
Lena.eckerberg@energikontorsydost.se 
Tel: 0734-40 82 75 

 

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 Kontakt