I bottenvåningen av det medeltida Kuretornet, som tidigare var porten in till slottets inre borggård, invigs idag en ny permanent utställning om slottets dolda skatter.

Under flera århundraden vanvårdades och förföll Kalmar Slott. I mitten av 1800-talet påbörjades ett stort restaureringsarbete som omfattade hela slottet, ett arbete som pågick till och från fram till 1940-talet. I samband med restaureringen återställdes slottet exteriört. Många bortglömda byggnadsdetaljer återfanns, detaljer som varit delar av olika byggnader på slottsområdet.

I Kuretornets gotiska valv har smideshyllor byggts upp. Här visas nu för första gången olika byggnadselement upp i vacker belysning. Besökarna får ta del av praktportaler, runstenar, gotiska fönsterbågar, voluter och balusterdockor som alla varit byggstenar i de lusthus som fanns på slottsvallarna under 1500-talet. Även en medeltida varmluftanläggning, en så kallad hypokaustplatta, finns med i utställningen.

– Att få visa upp dessa dolda föremål för slottets besökare och för alla med intresse för slottets historia är något vi velat göra under en längre tid. Därför är det särskilt roligt att de nu kan visas på plats i Kuretornets medeltida valv, säger Tommy Josefsson intendent på Kalmar Slott.

De utställda föremålen visar en del av slottets byggnadshistoria, från medeltid fram till 1800-talet. En historisk vandring på närmare 800 år. 

Att utställningen har kunnat komma tillstånd är återigen ett fint exempel på det samarbete som Statens fastighetsverk och Destination Kalmar har.

– Tillsammans har vi de senaste tio åren åstadkommit många utvecklande insatser som ger besökarna tillgång till, och förståelse för slottets historia. Det här är det senaste tillskottet som vi nu kan visa upp lagom till att sommarsäsongen börjar på allvar och turisterna strömmar till, säger Marlene Bergström, kundförvaltare på Statens fastighetsverk.

Kalmar Slotts dolda skatter visas för slottets besökare under ordinarie öppettider. Alla dagar kl. 10-18 samt kvällstid tisdagar-torsdagar kl. 10-20.

Destination Kalmar ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och utveckla evenemang och idrottsturism i Kalmar, driva turistcenter- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott.

Vi genomför kontinuerligt satsningar för att stärka besöksnäringen och evenemangsutbudet. Det ska alltid finnas många bra anledningar att besöka Kalmar!Kontakt


Lisa Gefvert

Pressansvarig

lisa.gefvert@kalmar.com

0480-45 34 04

Emelie Nilsson

Presskontakt, Kalmar Slott

emelie.nilsson@kalmar.com

0480-45 34 06

Jenny Roloff

Bildansvarig

jenny.roloff@kalmar.com

0480-45 34 02

Åke Andersson

VD

ake.andersson@kalmar.com

0480-45 34 01

Stefan Johnson

Turismchef

stefan.johnson@kalmar.com

0480-41 77 10

Mimmi Mannheimer

Slottschef, Kalmar Slott

mimmi.mannheimer@kalmar.com

0480-45 14 93