I år utsågs Kalmar av folkrörelserådet ”Hela Sverige skall leva” för andra gången till årets landsbygdskommun. Kommunens arbete med fiber på hela landsbygden, bygdepeng och skapandet av servicepunkter nämndes i motiveringen.

- Vi är stolta över utmärkelsen, men ändå inte nöjda därför ”växlar” vi upp kommunens landsbygdsarbete ytterligare under 2021. Man kan bo var som helst i Kalmar kommun och ha tillgång till en stor arbetsmarknad. Genom att satsa på de mindre tätorterna som nav för service och fritidsaktiviteter höjer vi attraktiviteten ytterligare, säger kommunalråd Ingemar Einarsson (C).

Bygdepeng återuppstår

- Den bygdepeng som kommunen delade ut 2018 till projekt i föreningsregi blev en succé. Sällan har väl fem satsade miljoner gett så mycket tillbaka säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Kommunen satsar nu två miljoner per år under de kommande två åren på en ny omgång bygdepeng. Förra gången genomfördes 39 olika projekt, exempelvis utegym, badbryggor och vandringsleder.

Strukturbidrag tryggar skola och omsorg

- För att trygga en bra skola och omsorg i hela kommunen får Södermöre kommundelsnämnd ett strukturbidrag på 2,5 miljoner kronor, säger kommunalrådet Liselotte Ross (V).

Skälet till bidraget är kombinationen av glesare befolkning och en yta som motsvarar halva kommunen. En glesare befolkning betyder längre avstånd, samtidigt som skola och omsorg får bedrivas i mindre enheter än vad man gör i resten av kommunen.

Fiberkampanj

Andra inslag i det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens landsbygdsområden är exempelvis att bidragen till enskilda vägar höjs med en miljon i förhållande till förra årets budget. En ödeshusinventering pågår. Ett nära samarbete sker med de gröna näringarna och mycket fokus riktas mot de mindre företagen. Fiberutbyggnaden, där Kalmar kommun satsat 56 miljoner, slutförs i början av 2021. Till utbyggnaden kopplas en informationskampanj om vilka möjligheter en fiberuppkoppling ger det enskilda hushållet eller företaget. Ytterligare servicepunkter kommer att skapas i samarbete mellan kommunen och livsmedelsbutiker i de mindre tätorterna.

 

För mer information, kontakta:

Kommunalråd Ingemar Einarssson (C), telefon 070-659 14 10, ingemar.einarsson@kalmar.se

Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), telefon 070-374 43 03, johan.persson@kalmar.se

Kommunalråd Liselotte Ross (V), telefon 0480-45 00 24, liselotte.ross@kalmar.se


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 70 000 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 


Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41