Bostadsbolaget Kalmarhem har beslutat sig för att satsa kraftfullt på SMHI Prognosstyrning. Bolaget ska med hjälp av företaget ERAB installera värmeregleringssystemet i två tredjedelar av sitt fastighetsbestånd i Kalmar. - Det här blir en viktig pusselbit i vårt arbete att förbättra komforten för våra kunder och samtidigt spara miljoner genom att sänka energiförbrukningen, säger miljösamordnare Marie Dellve-Kristiansson.

Totalt handlar det om 200 000 kvadratmeter fastighetsyta av totalt cirka 319 000 i Kalmarhem.

Prognosstyrning bygger på särskilda väderprognoser och styrdata som tar hänsyn till kommande förändringar i väderleken och byggnadernas egenskaper. Uppvärmningen kan därigenom styras bättre och bli mera effektiv. Fastighetsägaren sparar energi och inomhustemperaturen blir dessutom jämnare och mera behaglig.

- Vi har förbundit oss att minska energiförbrukningen med 20 procent till år 2016, säger Kalmarhems miljösamordnare Marie Dellve-Kristiansson. Bara i år ska andelen köpt energi minskas med fyra procent.

Fintrimmar

Kalmarhem har redan inlett arbetet med att fintrimma uppvärmningssystemen för de

5 000 lägenheterna. Andra sätt att energioptimera som införs är individuell mätning av värme och varmvatten vid nyproduktion och större ombyggnader, val av energieffektiva vitvaror vid byte, närvarostyrning av belysning i allmänna utrymmen, med mera.

- Sparkraven är tuffa, säger Marie Dellve Kristiansson, men vi tror att det är möjligt att uppfylla dem och prognosstyrningen är ett medel att nå dit.

Torbjörn Grönbergs är produktansvarig för prognosstyrning på SMHI:

- Kalmarhem är ett av många bostadsbolag som nu jobbar intensivt och brett för att sänka energiförbrukningen i sitt fastighetsbestånd. SMHI Prognosstyrning av fastigheter är en viktig och klimatsmart bit i det miljöpussel man försöker lägga.

Mera information: Torbjörn Grönbergs, SMHI tel 031-751 89 66, Krister Hammar, SMHI tel

040-692 88 50 eller Manni Thofte, ERAB tel 08-774 88 00.

Läs mer: www.smhi.se/prognosstyrning

Om SMHI

SMHI är en myndighet under miljödepartementet. SMHI erbjuder kundanpassade produkter och tjänster som utgör viktiga beslutsunderlag för olika verksamheter. Allmänna prognoser och varningar, branschinriktade tjänster, simuleringar och analyser, statistik, klimatstudier och forskningsuppdrag är några exempel. SMHI:s uppgift är att bedriva tre typer av verksamhet: anslagsfinansierad verksamhet, uppdrag från andra myndigheter och affärsverksamhet på kommersiella villkor. Huvudkontoret ligger i Norrköping.

 
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

076-495 7746