Som representant för Kalmar kommun åker fritidsledare Mats Gröhn på Funkabo fritidsgård den 20 april till Lahtis i Finland för att föreläsa om Kalmarmodellen och kommunens arbete med genussmarta fritidsgårdar. Vi har haft internationella besök om genusarbetet i Funkabo innan, men detta är första gången vi blir inbjudna att åka iväg och föreläsa inför en storpublik utanför Sveriges gränser.

Från att ha en besöksnivå av 10% flickor till ett närmast jämt antal flickor och pojkar, har Funkabo fritidsgård och resultatet av kommunens arbete med genussmarta fritidsgårdar nått stort genomslag. Över 600 personer från hela landet har besökt Funkabo för att få insyn i metodiken, och nu har arbetet alltså även uppmärksammats i Finland.

– Det har varit en lång och omvälvande resa att förändra både den fysiska miljön på gården, men också hur vi som fritidsledare tänker, agerar och bemöter våra besökare. Därför känns det fantastiskt kul att arbetet fått så positiv uppmärksamhet och att vi nu även får möjlighet sprida våra idéer internationellt, säger Mats Gröhn.

Sedan 2009 har kultur- och fritidsförvaltningen arbetat aktivt med att göra fritidsgårdarna i kommunen genussmarta. Det innebär att motverka rådande genusordningar, könsstereotypa aktiviteter och göra det möjligt för besökarna att göra normbrytande val och handlingar som inte styrs utifrån förväntningar kring normer och kön. I princip att fritidsgårdarna ska vara lika mycket till för alla. Funkabo fritidsgård var först ut i förändringsarbetet.

Kalmarmodellen är ett arbetsredskap som består av olika verktyg som kan skapa förutsättningar för att integrera jämställdhet i fritidsgårdsverksamhet. Verktygen är framtagna av fritidsledare i Kalmar kommun under projekt Hållbar Jämställdhet 2011-2013. Verktygen är skapade i syfte att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Kontakt:

Mats Gröhn, Fritidsledare, tfn. 0480-45 07 35

Katarina Johansson Storm, Personalutvecklare, tfn. 0480 - 45 06 27Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad.


Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41