Fotograf/Källa: Magnus Bremefors/Destination Kalmar

Det går bra för Kalmars restauranger! I en ny rapport hamnar Kalmar kommun i topp när man tittar på restaurangernas omsättningstillväxt mellan 2016 och 2017. I Kalmar var tillväxten 18,3 procent, vilket kan jämföras med i genomsnitt 3,4 procent för riket.

Om man tittar på de senaste tio åren har omsättningen på den svenska restaurangmarknaden ökat med ca 75 procent och snittet i de 50 största kommunerna ligger på närmare 80 procent. Även här ligger Kalmar en bit över snittet med 90 procents ökning mellan åren 2008 och 2017

Totalt uppgick omsättningen i restaurangbranschen till 101,4 miljarder kronor exklusive moms 2017. De 50 största restaurangkommunernas omsättning uppgick till 79,2 miljarder kronor. Klart störst var omsättningen i Stockholms kommun, följt av Göteborg och Malmö. Kalmar hamnar på plats 23 av de 50 kommunerna. Här var omsättningen 805 miljoner kronor 2017 och det fanns 149 restauranger med 871 anställda.

Det är flera faktorer som påverkar restaurangomsättningen i en kommun, men turism lyfts fram som en viktig faktor. Rapporten visar att det finns ett tydligt samband mellan antal hotellnätter per capita och restaurangomsättning per capita.

– Det är mycket glädjande att Kalmars restauranger visar så bra siffror! Besöksnäringen har som helhet en mycket god utveckling i Kalmarregionen och det är tack vare att vi är många som jobbar tillsammans. Via nätverket Partnership by Kalmar har vi fått igång ett väldigt bra samarbete med näringslivet och då kan vi också genomföra mer, säger Stefan Johnson, turistchef, Destination Kalmar.

Om rapporten
Bakom rapporten ”Restaurangåret 2017 – En genomgång av de 50 största restaurangkommunerna i Sverige” står Visita, som är den svenska besöksnäringens branschorganisation. Källa till statistiken är SCB:s omsättningsstatistik.

Läs rapporten i sin helhet här.

 

Destination Kalmar ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och utveckla evenemang och idrottsturism i Kalmar, driva turistcenter- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott.

Vi genomför kontinuerligt satsningar för att stärka besöksnäringen och evenemangsutbudet. Det ska alltid finnas många bra anledningar att besöka Kalmar!Kontakt


Lisa Gefvert

Pressansvarig

lisa.gefvert@kalmar.com

0480-45 34 04

Emelie Nilsson

Presskontakt, Kalmar Slott

emelie.nilsson@kalmar.com

0480-45 34 06

Jenny Roloff

Bildansvarig

jenny.roloff@kalmar.com

0480-45 34 02

Åke Andersson

VD

ake.andersson@kalmar.com

0480-45 34 01

Stefan Johnson

Turismchef

stefan.johnson@kalmar.com

0480-41 77 10

Mimmi Mannheimer

Slottschef, Kalmar Slott

mimmi.mannheimer@kalmar.com

0480-45 14 93