Andreas Karlsson från Kodbruket, en av Kalmars startups som åker till Montreal i Kanada i september. Fotograf/Källa: Kodbruket

Tjugo utvalda startups från Sverige reser till Montreal den 21-29 september, där de ska delta i årets upplaga av Scandinavian Startup Week. Från Kalmar Science Park är det företagen Kodbruket, Redrow, Aponomy och Sverigemotiv som åker för att få internationella nätverk och skapa affärskontakter i Kanada och Nordamerika.

Scandinavian Startup Week är ett återkommande initiativ som tar nya tillväxtföretag ut på internationella marknader. Resan samarrangeras av Kalmar Science Park, BizMaker i Västernorrland, Företagsfabriken i Kronoberg och Movexum i Gävleborg.

- Vi ser att många företag har kapaciteten att expandera globalt direkt, istället för att börja på de nordiska marknaderna vilket är den vanligaste strategin, säger Kalle Blohm, verksamhetsledare på Kalmar Science Parks Incubator. Den nordamerikanska marknaden är mycket intressant och då är Kanada en naturlig brygga med sitt välkomnande affärsklimat och lägre etableringskostnader än i USA.

I programmet för veckan ingår möten med samarbetspartners, kollegor, investerare och kunder. Företagen kommer även att besöka handelskontor, kanadensiska inkubatorer och hubbar för utveckling. ­­

- Vår tjänst är internationell från grunden och då känns det naturligt att göra resan och knyta kontakter på de här marknaderna, säger Andreas Karlsson vd på Kodbruket. Det är jättekul att få lyfta blicken och det känns som att det kan ge väldigt mycket.

Alla medföljande startups har genomgått en urvalsprocess och inför resan har de förberetts genom utbildning och särskild pitchträning på engelska. De har alla även, inför resan, bokat egna affärsmöten med potentiella partners eller kunder i Montreal.

- Jag kommer att delta på ett e-handelsforum som finns i Montreal. Vårt mål är att få nya kontakter och pilotkunder till vår prissättningstjänst för e-handel och vanlig handel, säger Andreas Karlsson.

Kalmar Science Parks uppdrag som företagsinkubator är att tillhandahålla den snabbaste vägen till en hållbar, internationell tillväxt och Scandinavian Startup Week är ett erbjudande till inkubatorbolagen på den vägen.

Kontakt
Kalle Blohm
Verksamhetsledare
Kalmar Science Parks Incubator
Tel. 070-394 6094
karl-erik.blohm@kalmarsciencepark.se

Andreas Karlsson
Vd på Kodbruket
Tel. 073-512 7809
andreas@kodbruket.se
www.kodbruket.se

Kalmar Science Park erbjuder en kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa med visionen att gå från lokala idéer till globala affärer.

Kalmar Science Park AB ingår i koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Bolaget ägs av Kalmar Kommun till 93 procent, övriga delägare är Linnaeus University Holding AB med 5 procent samt CGI Sverige AB med 2 procent.Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41