Länsstyrelsen i Hallands län och Djurskyddet Norra Halland vill se fler kattägare som tar ansvar och inleder idag informationskampanjen #etthemförvarjekatt. Ett unikt samarbete mellan myndighet och ideell föreningsverksamhet med den gemensamma målsättningen att minska antalet hemlösa katter.

– Vi vill att kattägare ska förstå hur viktigt det är att kastrera sin katt. Det finns alldeles för många oönskade katter som lider. Vårt mål är att inga katter ska vara hemlösa i Halland, säger Carina Bengtsson, djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Hallands län.

Kampanj ska leda till ökad kunskap

Djurskyddet Norra Halland är en ideell förening som verkar i Kungsbacka med omnejd. Föreningen arbetar med att hjälpa katter som inte har någon annan. Länsstyrelsen och Djurskyddet Norra Halland lanserar idag en informationskampanj för att sprida kunskap om problemet med hemlösa katter.

– Katter klarar sig inte bra i naturen eftersom de inte är tillräckligt skickliga jägare. De lider svårt av svält och kyla och drabbas av parasitangrepp och sjukdomar. Till följd av detta går de oftast en mycket plågsam död till mötes. Medellivslängden för en hemlös katt är två år, berättar Marlene Sandblom, Djurskyddet Norra Halland.

Sprida kunskap med #etthemförvarjekatt

Länsstyrelsen och Djurskyddet Norra Halland fokuserar under denna vecka på att sprida kunskap om problematiken under parollen #etthemförvarjekatt.

– Vi kommer ha information på våra webbplatser och i sociala medier. En affisch med kampanjens budskap kommer också sättas upp på flera platser och i butiker i Kungsbacka och omkringliggande områden. Kampanjens inledningsvecka kommer sedan att följas upp av aktiviteter kopplade till temat under resten av året. Vårt mål är att nå så många kattägare som möjligt, säger Marlene Sandblom.

Drop in med ID-märkning och rabatt på kastrering

Målet med kampanjen är att få fler ägare att kastrera och ID-märka sin katt. Djurskyddet Norra Halland och Länsstyrelsen betonar vikten av ID-märkning, då det betydligt ökar möjligheten att återfå sin katt om den skulle komma vilse.

På lördag den 17 mars bjuder Djurskyddet Norra Halland, i samarbete med Onsalaveterinären, in till drop-in med chipmärkning för katter. Många veterinärer i Kungsbackaområdet stöttar kampanjen #etthemförvarjekatt och erbjuder subventionerade priser för kastrering. Alla erbjudanden och mer information om kommande aktiviteter finns på Djurskyddet Norra Hallands webbplats.

– Det är glädjande att så många stöttar kampanjen. Vi behöver arbeta tillsammans för att få till en förändring, säger Carina Bengtsson på Länsstyrelsen.

För ytterligare information:

Carina Bengtsson, Länsstyrelsen i Halland län
Telefon: 010 – 224 32 08 e-post: carina.bengtsson@lansstyrelsen.se

Marlene Sandblom, Djurskyddet Norra Halland
Telefon: 070-245 95 44 E-post: marlene.sandblom@gmail.comLänsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275