En av två ordförande för Jordens Vänner

Regeringen beslutade igår, torsdag, att lämna en proposition till riksdagen att godkänna Ceta-avtalet mellan EU och Kanada. Jordens Vänner, den svenska grenen av världens största gräsrotsrörelse för miljö och solidaritet, är kritiska men hoppfulla att avtalet skall falla. – Detta fulhandelsavtal förskjuter makten till stora företag och ger dem stort inflytande över kommande lagstiftning, istället för att värna om demokrati, bra miljöskydd och ett levande jordbruk i EU, säger Andrea Söderblom-Tay, ordförande i Jordens Vänner.

Kanadas miljö- och konsumentskydd liknar USA:s med lägre standarder t ex vad gäller ursprungsmärkning av kött och genmanipulerad mat. Dessutom hotas vårt jordbruk av storskalig lågprisimport, och det blir svårare att ställa krav i offentlig upphandling. Antalet bönder i Sverige och resten av EU kommer att minska ännu snabbare.

Om alla EU-länder godkänner avsnittet om investeringsskydd i Ceta får tusentals företag från Kanada, men även företag med dotterbolag i Kanada, rätt att stämma EU:s medlemsländer. Det kan göra det svårt att skärpa miljökraven tex vid gruvbrytning, då många Kanadensiska företag har gruvkoncession i Sverige. Detta öppnar även upp för stämningar av amerikanska bolag eftersom de i de flesta fall har filialer i Kanada.

Motståndet i andra länder är stort. Frankrikes president har krävt ett 'klimatveto'. EU-domstolen ska besluta om Ceta och det kommer att dröja länge. I Nederländerna har man börjat mobilisera för en folkomröstning. I Sverige planeras aktionsdagar under våren.

– Än finns tid att stoppa avtalet. Sverige skulle kunna låta en oberoende kommitté granska riskerna såsom president Macron har gjort i Frankrike. Flera länder ska inte ratificera förrän tidigast 2019 så regeringen skulle inte behöva föreslå detta redan innan valet. Ett så stort avtal bör bli en valfråga, säger Andrea Söderblom-Tay.

 

För mer information kontakta:

Andrea Söderblom-Tay, ordförande Jordens Vänner, 073-939 70 28.

andrea.soderblom-tay@jordensvanner.seJordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt