På fredag 7 november håller Västarvets pedagog Ida Lagnander tillsammans med kompositören Johan Svensson en workshop och föreläsning om hur de allra minsta barnen skapar, undersöker och upplever ljud. Programmet är en del av YAM Session/Showcase 2014 på NorrlandsOperan i Umeå – en mötesplats där bland annat musikproducenter och kultursamordnare träffas för inspiration och kompetensutveckling.Under tre dagar, mellan 6-8 november, träffas musikproducenter, musiker, kultursamordnare, kulturarbetare, musiklärare med flera i ett kompetenshöjande och inspirerande möte på NorrlandsOperan i Umeå.
YAM-session bjuder på showcase, intressanta föreläsare, Producers Forum och YAMA Ceremony (Young audiences music award) med cocktail-mingel.På fredag 7 november presenteras Västarvets projekt Kan Själv. Medverkar gör Ida Lagnander, pedagog i Västarvet och Johan Svensson, kompositör.

Kan själv – en upplevelse av ljud för de allra minstaIda Lagnander och Johan Svensson håller en föreläsning och workshop om hur de allra minsta barnen skapar, undersöker och upplever ljud med utgångspunkt i utställningskonceptet Kan själv.Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska sin omvärld. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att få utforska ljud på olika sätt påverkar förmodligen hur det lilla barnet sen intresserar sig för och närmar sig ljud och så småningom musik.Ida och Johan kommer att dela med sig av den kunskap om små barns ljudskapande som de fick när de genomförde en förstudie tillsammans med barn från två förskolor. Förstudiens resultat har legat till grund för både formgivning och innehåll i en utställningsmiljö där de allra minsta barnen kan skapa, utforska och upptäcka ljud på sina villkor.Föreläsningen och workshopens syfte är att inspirera de som möter små barn, och att dela med sig av idéer på hur man kan skapa goda förutsättningar för de minsta barnens ljudskapande.

Kan själv - ett pedagogiskt utvecklingskoncept

Kan själv är ett pedagogiskt utvecklingsarbete som sedan 2006 drivs av Västarvet i samarbete med barn i åldern 0-2 år. Vi producerar föreläsningar, utställningar och handledningar. Utställningen som fokuserar på ljud är den tredje upplevelsen för små barn, de två tidigare har haft tema kulturhistoria och natur. Utställningskonceptet där de minsta barnen får skapa, utforska och upptäcka på egen hand har fått mycket uppmärksamhet och bland annat nominerats till priset Årets utställning. Klicka här för att följa arbetet på Kan själv-bloggen.

Utställningen Kan själv - en upplevelse av ljud för de allra minsta visas just nu på Lödöse museum, ca 4 mil norr om Göteborg.För frågor och mer information:Ida Lagnander, Pedagog
Västarvet
Tfn: 0703-52 02 42
E-post: ida.lagnander@vgregion.se

YAM session/Showcase arrangeras i samarbete med NorrlandsOperan och Estrad Norr, Jeunesses Musicales International, Kalmar Läns Musikstiftelse, Kultur i Väst, Kulturutveckling/Musik Landstinget Gävleborg, LMS Danmark, Länsmusiken i Stockholm, Musik i Blekinge, Musik i Syd, Musik i Uppland, Norrbottensmusiken, Rikskonsertene Norge, Scenkonst Sörmland, Scenkonstbolaget Musik, Västarvet och Kultur i Väst, Västmanlandsmusiken.

Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45