Välkommen till ett webbsänt seminarium om vatten och klimat den 30 september! Vatten blir en allt viktigare fråga i det internationella klimatarbetet, men vad innebär det för Sverige? SMHI och SIWI Swedish Water House samlar Sveriges ledande experter för att diskutera hur vatten kan hjälpa oss möta klimatkrisen.

När den globala temperaturen stiger märks det framför allt i form av för mycket eller för lite vatten – det blir exempelvis vanligare med översvämningar och extrem torka. Vatten blir därmed en allt mer central klimatfråga, men många är fortfarande osäkra på hur vatten och klimat egentligen hänger ihop.

För att öka kunskapen ordnar SMHI och SIWI Swedish Water House ett webbsänt seminarium under en halv dag den 30 september, på det hydrologiska nyåret. 

Program och information om anmälan finns på SMHIs webbplats

– Vatten genomsyrar hela samhället och är grundläggande för vårt välstånd. Det är därför extremt viktigt att förstå hur vattnet påverkas av klimatförändringen, men även kopplingarna till samhällsutvecklingen, säger Niclas Hjerdt, hydrolog vid SMHI.

Seminariet kommer att ha fokus både på globala problem och situationen i Sverige. Hur kan samhället ställa om för att klara allt mer extremt väder? Vad gör vi åt hotande vattenbrist och försämrad vattenkvalitet? Kan bättre vattenförvaltning leda till minskade utsläpp?

- Det här kräver ett helt nytt sätt att planera våra samhällen och vår vattenförsörjning. Alla områden påverkas och vi måste noggrannare tänka över hur vi ser till att vi har tillräckligt mycket vatten för våra städer, för vårt jordbruk och vår industri, säger Katarina Veem som är chef för SIWI Swedish Water House.

Webbinariet är kostnadsfritt och livesänds. Program och information om anmälan finns på SMHIs webbplats

För vidare information, kontakta:

Viktor Sundman, programme officer, SIWI Swedish Water House 
tel: 0720-50 60 96 
e-post: viktor.sundman@siwi.org

Niclas Hjerdt, hydrolog, SMHI
tel 011-495 8082
e-post: niclas.hjerdt@smhi.se

Medverkande i webbinariet den 30 sep:

Statssekreterare Eva Svedling, Miljödepartementet (inspelat inslag)

Katarina Veem, chef SIWI Swedish Water House

Marianne Kjellén, Global Policy Advisor UNDP

Markku Rummukainen, Sveriges kontaktperson för IPCC på SMHI

Mattias Goldmann, hållbarhetschef Sweco

Mattias Frumerie, chefsförhandlare UNFCCC Miljödepartementet

Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten

Anna Tengberg, programansvarig SIWI

Emma Sjögren, miljö- och hållbarhetskonsult WSP

Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör Södra Östersjöns vattendistrikt och ledamot Nationella expertrådet för klimatanpassning

Anette Seger, Managing Director Ramboll Water

Berit Arheimer, chef för hydrologiska forskningsenheten SMHI

Jafet Andersson, seniorforskare vatten- och miljö SMHI

Julia Wennberg, konsult Deloitte

John Tumpane, chef för avdelningen för miljö Formas

Line Gordon, chef Stockholm Resilience Centre

Kevin Bishop, professor vid Institutionen för vatten och miljö Sveriges lantbruksuniversitet

Om SIWI Swedish Water House

Swedish Water House samlar svenska aktörer med intresse för globala vattenfrågor. Det är en del av Stockholm International Water Institute, SIWI, en internationell expertorganisation inom vattenförvaltning, vattendiplomati och resiliens. Läs mer på www.siwi.org och www.swedishwaterhouse.se
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

076-495 7746

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.