Roger Eliasson t.v. och Emilio Merayo t.h. tilldelas högsta förtjänsttecken i Karate Fotograf/Källa: Christer Hagman

Svenska Karateförbundets högsta förtjänsttecken tilldelas ideella ledare som genom sitt långa engagemang bidragit till utveckling av föreningsidrotten.

Roger Eliasson och Emilio Merayo har ägnat större delen av sina liv åt karate. Nu tilldelas båda Svenska Karateförbundets högsta förtjänsttecken för sina förtjänstfulla insatser för svensk karate. Båda är aktiva i bl.a. Karlstad Karateförening som fyller 50 år i år.

Utdelningen gjordes i samband med invigningen av SM i Karate, som arrangerades i Karlstad 9-10/11 på Fröding Arena, av förbundets generalsekreterare Sarah W Cedercrona och förbundsordförande Urban Andersson.

Motivering: Roger Eliasson och Emilio Merayo tilldelas Svenska Karateförbundets högsta förtjänsttecken som tack för sitt mångåriga ideella engagemang, där de som kompetenta instruktörer och föreningsledare förmedlat karatens traditionella värdegrund med värme och entusiasm och samtidigt hjälpt till att gynna föreningslivet in i samtiden som ett aktivt tränings- och tävlingsforum för alla åldrar. De har också bidragit till svensk karate som på förbundsnivå, som bl.a. tävlingsdomare och i distriktsledning och på så sätt på ett förtjänstfullt sätt bidragit till utveckling av idrotten i stort.

* * * * *

Kontakt Roger Eliasson: 070-515 49 50
Kontakt Emilio Merayo: 070-811 39 24
Kontakt ansvarig Karlstad Karateförening/SM, Lennart Larsson: 070-531 71 15

Karate - allas idrott hela livet! Svenska Karateförbundet arbetar för en sund föreningsverksamhet med Riksidrottsförbundets värdegrund som bas.
Vi fördelar anslag, verkar för tillväxt inom Karate och stödjer såväl elitidrott som breddverksamhet


Kontakt


Sarah Wennerström Cedercrona

Generalsekreterare

sarah@swekarate.se

08-597 604 92