Med hjälp av den framtagna kartan ENERMAP kan du nu hitta goda exempel på byggnader med integrerad förnybar energiproduktion runt om i Europa.

I veckan lanserades ENERMAP, en interaktiv karta över goda exempel på byggnader med egen förnybar energiproduktion i olika delar av Europa. Kartan innehåller detaljerad information om över hundra byggnader som använder sig av till exempel integrerad solenergi, vindkraft eller bioenergi. Informationen om byggnaderna kan laddas ner och filtreras efter geografiskt område, investering och typ av teknik.

Bakom kartan står det internationella projektet ENERSELVES, finansierat av programmet Interreg Europe via Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och som drivs av det spanska energikontoret AGENEX. Samtliga exempel på kartan är finansierade med offentliga medel och har identifierats av projektets respektive partner i Spanien, Sverige, Polen, Malta, Italien och Rumänien.
 

ENERSELVES

Projektet ska öka integreringen av förnybar energi i byggnader genom att sprida kunskap om möjligheterna och utveckla lokala och regionala styrdokument. Projektet pågår 2017 - 2020. Energikontor Sydost är partner i Sverige. Läs mer på interregeurope.eu/enerselves

 

För mer information, kontakta

Göran Gustavsson                                                               

Tel. 0709-21 60 54, goran.gustavsson@energikontorsydost.se

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 
Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56