FN:s årliga klimattoppmöte arrangeras i år i Bonn, och miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) representerar Stockholms stad. Städer spelar en viktig roll i klimatomställningen då det är i städer som den största klimatpåverkan sker. Stockholms stad har som mål att vara fossilbränslefritt 2040.

Katarina Luhr har medverkat på COP21 i Paris och COP22 i Marrakesh. Som miljöborgarråd vill Katarina fortsätta lyfta Stockholm stads klimatarbete i dessa viktiga sammanhang.

Sedan december 2015 då Parisavtalet slöts så har studier visat att de nationella åtagandena för minskade utsläpp som presenterats ej kommer att klara 2 graders målet. Det är viktigt att de deltagande länderna höjer sina klimatambitioner. De senaste rapporterna från WMO visar att ifjol var ökningen av koldioxid i atmosfären 50 procent högre än snittökningen under senaste decenniet. Under årets COP-möte kommer även en samling städer, ICLEI, signera en deklaration för att lämna in lokala klimatåtgärdsplaner. Stockholm stads plan syftar till att staden ska vara fossilbränslefri år 2040. En viktig del i arbetet för att nå Parisavtalet. 

- Klimatet kan inte vänta utan vi måste jobba hårdare med att fasa ut våra fossila bränslen. Stockholm har alla möjligheter att bli ett gott exempel, och det är viktigt att vi visar vårt klimatledarskap och samtidigt bidrar med lösningar, säger Katarina Luhr (MP) miljöborgarråd i Stockholms stad.

Katarina Luhr deltar i följande arrangemang under COP23:

  • AGWA/SIWIs Water Action Day - panel om Östersjön och urbant vatten, dricksvatten och dagvatten.
  • Nordisk panel om erfarenheter från att vara EUs miljöhuvudstad 2009 inför Oslo miljöhuvudstad 2019 med Oslos byrådsledare Raymond Johansen
  • Global Covenant of Mayors for Climate and Energy - Deltar i panel om transatlantiskt klimatsamarbete med EU kommissionen.

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02