KG Hammars nya bok Släpp fången loss! handlar om att inte tro på vad vi själva tänker om Gud utan på Gud som är bortom våra tankar och det språk vi använder för att uttrycka dessa tankar. Boken handlar om att tro på ett annat sätt.

p>Under KG Hammars tid som ärkebiskop i Svenska kyrkan blåste det stundtals friskt. I boken Släpp fången loss! återvänder han till frågorna om hur vi beskriver och tolkar våra erfarenheter av Gud. Det går inte att komma ifrån att orden blir ungefärliga och bristfälliga. Han skriver: ”Frigör Gud från gudsbildernas begripliga fängelser! Eller öppna åtminstone en dörr på glänt!”

Boken talar om huruvida vårt språk, vår tradition och vår kontext påverkar vår bild av och våra upplevelser av Gud och också den bilden som vi förmedlar genom vårt språk.

Författare: KG Hammar
ISBN: 978-91-526-3482-0
Utgivning: 16 september 2015, Verbum
Pris: Från 199 kr/st.Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28