Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

3 mars inleder Energikontor Sydost arbetet med tre nätverk som ska öka kunskapen om fossilfria drivmedel i sydostregionen. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, medverkar som huvudtalare.

3 mars på Emmaboda Folkets hus är det kick-off för de tre nätverk som ska ge anställda i den offentliga sektorn så som miljösamordnare, upphandlare, logistik- och transportansvariga, möjlighet till erfarenhetsutbyte samt ökad kunskap om fossilfria drivmedel. De tre nätverken i Blekinge, Kalmar och Kronoberg drivs av Energikontor Sydost tillsammans med respektive länsstyrelse, med stöd från Energimyndigheten. Dagens startmöte kommer att fokusera på nätverkens syfte, upplägg och implementering samt länsvisa diskussioner om status och förutsättningar för representerade offentliga aktörer. Svante Axelsson, samordnaren för Fossilfritt Sverige, är dagens huvudtalare. Mötet gästas även av representanter från Höörs kommun och Energikontoret Skåne som, via webben, kommer att delge erfarenheter från pågående initiativ i Skånska kommuner.

”Vi vill öka kunskapen ifråga om drivmedel så att denna faktor inte blir en begränsning för användningen av fossilfria alternativ. Det är så roligt att 24 av Energikontorets 29 medlemmar är representerade på kick-offen. Det stora intresset skapar förutsättningar för bred spridning i sydost.” säger Anna Månsson projektledare på Energikontor Sydost.

Under 2017 kommer Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Blekinge, Kalmar och Kronoberg att arrangera ett antal tematiska träffar för att öka kunskapen och utbyta erfarenheter kring drivmedel.

Programpunkter för startmötet

10.00-10.05 Välkomna - Emmaboda kommun

10.05-10.20 Projektplan, kommande träffar - Energikontor Sydost

10.20-10.50 Fossilfritt Sverige - Svante Axelsson

10.50-11.05 Bra exempel från Skåne - Höörs kommun och Energikontoret Skåne

11.05-11.20 Blekinges strategier - Länsstyrelsen Blekinge län

11.20-11.35 Kalmars strategier - Länsstyrelsen Kalmar län

11.35-11.50 Kronobergs strategier - Länsstyrelsen Kronobergs län

11.50-12.40 Lunch

12.40-14.10 Workshop: Regionala förutsättningar och status

14.10-14.30 Kaffe

14.30-14.45 Redovisning Workshop - Energikontor Sydost

14.45-14.55 Summering - Svante Axelsson

14.55-15.00 Avrundning - Energikontor Sydost

Datum: 3 mars

Tid: 10.00

Plats: Folkets hus, Nygatan 8, Emmaboda


För mer information, kontakta gärna

Anna Månsson, Projektledare Nätverk för drivmedel

0734-154542, anna.mansson@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56