Klagomål mot vården bör i större utsträckning utredas av landstingens patientnämner i stället för av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Förslaget, som Statskontoret presenterar i en rapport till regeringen, innebär att klagomålen hanteras närmare patienterna och vården och att verksamheten blir mer kostnadseffektiv.

Varje år inkommer ungefär 7 000 klagomål mot vården till IVO. Statskontoret konstaterar att klagomålshanteringen bidrar till att förbättra vården, men att kostnaderna för att utreda klagomålen har blivit betydligt högre än beräknat. År 2013 var IVO:s kostnad för klagomålshanteringen 139 miljoner kronor, vilket utgör cirka 30 procent av myndighetens kostnader. De högre kostnaderna beror dels på att fler än förväntat klagar på vården, dels på att klagomålen visat sig ta lång tid att utreda.

De höga kostnaderna för hanteringen av klagomål medför att IVO måste prioritera ned annan tillsyn, till exempel för att upptäcka allvarliga brister i vården och systembrister. Om landstingens patientnämnder får ett större ansvar för att hantera klagomål kan IVO fokusera mer på inspektioner och hanteringen av så kallade lex Maria-ärenden, vilket vårdgivarna anser har större betydelse för patientsäkerheten.

-  Vår utredning visar att dagens system för klagomålshantering bidrar till att vården genomför åtgärder för att höja patientsäkerheten. Men vår slutsats är ändå att verksamheten kan bedrivas mer effektivt och till en lägre kostnad med en annan rollfördelning, säger Mikael Halápi, ställföreträdande generaldirektör på Statskontoret.

Läs Patientklagomål och patientsäkerhet. Utvärdering av hanteringen av enskildas klagomål mot hälso- och sjukvården

 

Kontakt:
Erik Axelsson, Statskontoret tel. 08-454 4605, erik.axelsson@statskontoret.se
Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26