Med anledning av SVT Uppdrag Gransknings uppmärksammande av ett ärende som rör en person som avvisats till Italien vill Migrationsverket klargöra hur verket resonerat. Fallet rör en asylsökande som redan har sökt asyl och fått skydd i ett annat EU-land.

Personen som tittarna får följa i Uppdrag Granskning har varit tvungen att lämna Sverige på grund av en regel som säger att en person får avvisas om personen redan har fått skydd i ett annat EU-land. Personen hade redan sökt asyl och fått uppehållstillstånd i Italien innan han kom till Sverige.  

- Möjligheten att få sin asylansökan prövad i Sverige är ytterst liten, eftersom personen redan har skyddsstatus i Italien, säger Åsa Carlander Hemingway, enhetschef vid Migrationsverket rättsavdelning.

Har Migrationsverket tittat på den fullständiga asylutredning som gjordes i Italien?
- Nej. Det finns ingen anledning för oss att ställa en sådan fråga. Italien har fått två frågor från Migrationsverket. De är: ”Har personen sökt asyl i ert land? Om så är fallet, har han dessutom fått uppehållstillstånd?” I detta fall blev svaret ja på båda frågor. Det betyder att vi fick en försäkran om att personen redan fått skyddsstatus och han därför ska återvända dit, säger Åsa Carlander Hemingway.

- Vårt tillvägagångssätt i sådana ärenden, bygger på det gemensamma asylsystem som EU har, säger Åsa Carlander Hemingway.

I och med att personen inte frivilligt ville återvända till Italien, beslöt polisen att sätta honom i förvar.

Det har enligt Migrationsverket och senare migrationsdomstolen inte framkommit några omständigheter som har gjort att man kan inhibera (avbryta) verkställigheten av avvisningen.

Har Migrationsverket brytt sig om att utreda hans ålder om han ändå skulle avvisas?
- Det är den sökande som har bevisbördan för sin identitet, där åldern är en viktig del. Migrationsverket prövar sedan bevisning som inlämnas i ett ärende. I detta fall; muntliga uppgifter från den sökande samt en uppgift från italienska myndigheter om att skydd beviljats till samme person som 20-åring, säger Åsa Carlander Hemingway.

- Den medicinska ålderbedömning som personen kom in med efter att ärendet prövades av både Migrationsverket och domstolarna, uppfyllde inte de rekommendationer som Socialstyrelsen vid tidpunkten hade, tillägger hon.

Själva flygresan till Italien genomfördes av Kriminalvården.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.