Experimentlabbets flytt till Kulturhuset i Oskarshamn från Kalmar är nu beseglat med ett handslag.

Det var i mars i år som det stod klart att Oskarshamns kommun tar över Experimentlabbet från Energikontor Sydost. Istället för att avvecklas, flyttas labbet alltså från Kalmar till Oskarshamn för vidare utveckling.

Stefan Olsson, VD Energikontor Sydost AB, och Oskarshamns kommuns kommunalråd Peter Wretlund sammanstrålade för att, med ett handslag besegla affären. Och båda parter har skäl att känna sig nöjda:

”Det känns bra att Oskarshamns kommun nu tar över huvudmannaskapet för Experimentlabbet”, säger Stefan Olsson. ”Det är viktigt att lyfta energi- och klimatfrågor för barn på ett roligt och pedagogiskt sätt. Vi är glada att vi hittat en bra lösning tillsammans med Oskarshamns kommun för att verksamheten ska kunna fortsätta”.

Peter Wretlund instämmer: ”XL-labbet kommer på ett fantastiskt sätt stärka kommunens energiprofil och möjliggöra många härliga upplevelser för våra barn och ungdomar."

Experimentlabbet byggs upp i Möjligheterna Rum i Kulturhuset i Oskarshamn och beräknas öppna för allmänheten i månadsskiftet november/december i år.

Upplysningar:
Peter Wretlund, telefon 0491-76 47 58
Stefan Olsson, telefon 0709-89 01 81

Bild: Stefan Olsson, VD, Ewa Engdahl, styrelseordförande Energikontor Sydost, samt Peter Wretlund, kommunalråd Oskarshamns kommun. Foto: Johanna Wallin, Energikontor Sydost AB.

Fotnot:
Experimentlaboratoriet, ett upplevelsecentrum med inriktning på teknik och naturvetenskap, startades som en del av dåvarande Högskolan i Kalmar 1997. Sedan 2008 har Energikontor Sydost varit huvudman för labbet.
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56

Lena Eckerberg

Utvecklingschef

lena.eckerberg@energikontorsydost.se

0734-40 82 75