Tretton lodjur får fällas under vårens licensjakt i Västerbotten. Jakt får bedrivas i hela länet, som delas in i två områden. Det är problembilden inom rennäringen som är främsta anledningen till jakten.

Årets inventering av lodjur är på väg att avslutas. Preliminära resultat visar att det finns något färre lodjur i länet än ifjol, men att stammen fortsatt ligger nära målnivån för Västerbotten. Populationen ska inte bli för stor, främst med hänsyn till skadorna som lodjuren kan orsaka för rennäringen.

– Med årets tilldelning på tretton djur kan vi få en jakt som håller lodjursstammen på ungefär samma nivå fram till nästa år, samtidigt som jägarna ges möjligheten att nyttja den värdefulla jaktliga resurs som lodjuren också är, säger Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen.

Två jaktområden

Jakt tillåts mellan 1 mars och 15 april och den får bedrivas i två stora områden, som tillsammans täcker hela länet. Västra området, med åtta tilldelade lodjur, utgörs av kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Lycksele och Malå. I Östra området finns fem djur på tilldelningen och det utgörs av kommunerna Norsjö, Skellefteå, Vindeln, Umeå, Robertsfors, Bjurholm, Vännäs och Nordmaling.

Uppföljning planeras

Länsstyrelsens besiktningsmän besiktar alla fällda lodjur och ett fällt lodjur får inte flyttas från fallplatsen innan de anmälts till Länsstyrelsen.

– Vi planerar en mer noggrann uppföljning av lodjursjakten i år. Därför vill vi att lodjuren ligger kvar på fallplatsen och att man inte kör skoter kring det fällda djuret innan det är anmält till oss, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

Fällor före fordon

För femte året i rad får fällor för levandefångst användas under jakten. Däremot får motorfordon inte användas för att leta efter lodjuren, precis som 2020. Tidigare år har Länsstyrelsen beslutat om ett undantag från jaktlagstiftningens generella förbud mot att använda motorfordon i jakten, men ett sådant undantag blir det alltså inte i år.

– Anledningen är att vi har sett vissa fall där jägare inte har följt de villkor som fanns för användningen av motorfordon. Jakten har också blivit effektivare på senare år, så motorfordon borde inte längre behövas, säger Ulf Bergelin.

Också för fällfångsten finns det ett tydligt regelverk. Endast godkända fälltyper får användas, fällorna ska anmälas till Länsstyrelsen senast den 28 februari och de ska vittjas minst två gånger varje dygn.

Bara ett telefonnummer

Jägarna behöver bara hålla reda på ett telefonnummer under jakten och det är 010- 225 41 15. När man ringer det här numret väljer man om man vill höra kvarvarande kvot eller om man vill anmäla ett påskjutet eller fällt lodjur.

Mer information:

Villkor, motivering och bakgrundsbeskrivning för årets licensjakt efter lodjur finns i Länsstyrelsens jaktbeslut. Det aktuella beslutet och mer information om lodjuren och rovdjursförvaltningen finns på Länsstyrelsens hemsida.

Information om kvarvarande tilldelning finns under jaktperioden på telefon 010- 225 41 15.

För ytterligare information kontakta:

Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen Västerbotten
Telefon 010-225 44 50
michael.schneider@lansstyrelsen.se

Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen Västerbotten
Telefon 010-225 44 67
ulf.bergelin@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41