I samarbete med Energimyndigheten satsar Eskilstuna kommun på att skapa ett centrum för energiomställning. Energy Evolution Center ska lyfta fram ny energiteknik, energieffektivisering och stärka företagens konkurrenskraft både lokalt och nationellt. Eskilstuna kommun skriver nu hyresavtal för nya lokaler på Väster i Eskilstuna.

Våren 2021 ska Energy Evolution Center öppna upp i nya lokaler på Väster i Eskilstuna och ett hyresavtal tecknas nu med Modellfabriken i Eskilstuna AB som ägs av Sehlhall Fastigheter. I lokalerna kommer flera olika aktörer inom energiområdet att bedriva verksamhet. Exempel på aktörer är kommunens Energi- och klimatrådgivare, Energikontoret i Mälardalen samt delar av det statliga forskningsinstitutet RISE.

– Energy Evolution Center blir en viktig pusselbit för att stärka näringslivet och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle och få långsiktigt hållbara företag. Det är viktigt att lyfta fram det lönsamma med energieffektiviseringar och använda energi- och miljöarbetet som en hävstång som leder till fler jobb och fler hållbara jobb, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör.

Lokalerna på Kungsgatan 61, dit Energy Evolution Center flyttar in, kommer att renoveras för att förbättra energiprestandan och även anpassas till moderna kontors- och mötesplatser. Byggnaden är 1 100 kvadratmeter och kommer att rymma cirka 90 arbetsplatser. 

– Att tillsammans med Eskilstuna Kommun skapa denna innovativa arbetsplats känns väldigt roligt då hållbarhetsfrågorna är något vi prioriterar högt. Byggnadens energisystem kommer kombinera stationär och portabel energilagring med lokal produktion via solceller. Fastigheten ska utrustas med ett väldigt spännande system för bildöverföring, internet, sensorstyrning och energi, säger Alexander Lundvall, affärsutvecklingsansvarig på Selhall Fastigheter.

Upphandling av byggentreprenaden kommer att ske under våren 2020 och lokalerna bedöms vara inflyttningsklara under våren 2021.

Läs mer om de aktiviteter som pågår inom ramen för Energy Evolution Center:
http://energyevolutioncenter.se/ 


Har du frågor kontakta:
Niklas Edmark, näringslivsdirektör, näringslivsavdelningen,
073-940 84 00, niklas.edmark@eskilstuna.se

Linda Werther Öhling, projektledare för Energy Evolution Center,
072-977 79 36, linda.ohling@eskilstuna.se

Alexander Lundvall, affärsutvecklingsansvarig på Sehlhall Fastigheter,
076-336 53 38, alexander@sehlhall.se

Erika Brokvist, projektkoordinator från Energimyndigheten,
016-544 22 90, erika.brokvist@energimyndigheten.se


Bakgrund 
Bakom projektet Energy Evolution Center står Eskilstuna kommun tillsammans med Energimyndigheten. Projektet får stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet ska bidra till omställningen till ett hållbart energisystem genom att:

  • Inspirera till energi- och resurseffektiva lösningar.
  • Stärka konkurrenskraften genom klimatsmarta och energieffektiva företag.


Bifogade filer

 Modellfabriken
Kontakt