Efter samråd med sakägare och webenkät med de närboende föreslår staden nu att utöka det kommande naturreservatet i Årstaskogen med den omtyckta Trollparken. Det reservatsförslag som i december ska beslutas i stadens nämnder blir nu cirka 1 hektar större än det förslag som presenterades tidigare under året.

- Årstaskogen är en viktig del i Stockholms sammanhållna grönstruktur, men även för stockholmarna som besöker skogen. Därför är det särskilt roligt att vi nu kan ta beslut om en gränsdragning som innebär att vi  bättre tar hänsyn till barnperspektivet samtidigt som vi skyddar denna värdefulla skog för framtiden, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

- Det har varit viktigt att få in synpunkter både från stadsdelsnämnden och boende i området, vilket har lett till att området nu utökas jämfört med tidigare förslag. Årstaskogen är en unik stadsnära skog, och nu säkerställer vi att den bevaras, även om det skulle bli maktskifte efter nästa val, säger Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd Stockholms stad.

Ett inrättande av naturreservat i Årstaskogen och Årsta Holmar har diskuterats i många år, och efter samråd och dialoger med närboende presenterar nu Stockholms stad ett slutgiltigt förslag. Årsta är en viktig stadsnära skog som  både ger möjlighet till rekreation, lek och motion men som även bidrar med viktiga ekosystemtjänster som renare luft, vattenrening och biologisk mångfald. Det nya reservatet, som invigs under 2018, blir totalt drygt 66 hektar stort.

Ärendet om Årstaskogen och Årsta Holmar går upp i exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden under december 2017, och beslut väntas i kommunfullmäktige i början av 2018. Årstaskogens naturreservat blir vid inrättandet stadens tionde reservat.

För mer information, vänligen kontakta:
Elisabeth Ekstrand, pressekreterare Katarina Luhr, 0761 229 602,
elisabeth.ekstrand@stockholm.se

Gabriel Dahlander, pressekreterare Jan Valeskog, 0761 229 186
gabriel.dahlander@stockholm.se

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02