Under tre dagar, 21–23 maj, gästas Växjö och Energikontor Sydost av professionen inom energi- och klimatfrågor från både Sverige och Europa. Anledningen är det 20-årsjubileum som Energikontor Sydost firar med jubileumsmingel, intressanta konferenser och studiebesök i dagarna tre. Det arrangeras även årsmöte för Energikontor Sydost, för Energikontoren Sverige samt för FEDARENE, branschföreningen för alla energikontor i Europa. Jubileumsminglet sker på PM Bar i Växjö den 21 maj kl. 18.00-20-00.

Det kommer att vara många aktiviteter som pågår samtidigt under Energikontor Sydosts jubileumsfirande. Redan den första dagen invigs en stor internationell tredagarskonferens om smarta samhällen, samtidigt som ett nätverksmöte för kommunernas Energi- och Klimatrådgivare anordnas i en annan lokal. Det arrangeras ett seminarium inom hållbart byggande och deltagarna besöker kvarteret Alabastern som genomgått en grundlig renovering när det gäller energieffektivitet.


”Jag är stolt över den kompetens Energikontor Sydost besitter och det arbete vi tillsammans har genomfört i tjugo år. Det är alltid viktigt att öka samverkan och dela erfarenheter och idéer för att komma framåt i arbetet med klimatfrågorna. Därför är vi glada över att gäster från hela Sverige och EU sluter upp kring vårt 20-årsjubileum, eftersom det skapar möjligheter för att ta nästa steg i vårt gemensamma klimatarbete”, säger Christel Liljegren, vd vid Energikontor Sydost.

Under de följande dagarna kommer vi att göra studiebesök på bland annat VEAB och på ett småskaligt kraftvärmeverk i Ronneby. Utöver energikontorets egna evenemang samlas medlemmarna i Energikontoren Sverige för årsmöte den 21 maj samt medlemmarna i FEDARENE för sitt årsmöte den 23 maj. Energikontor Sydost sitter med i styrelsen i båda dessa föreningar. På kvällen den 21 maj blir det prisutdelning och mingel med närmre 120 gäster på PM Bar i Växjö mellan kl. 18.00 – 20.00.

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56