Utsläppsminskningen från Klimatklivets åtgärder kan beräknas till totalt 1,5 miljoner ton koldioxid per år. Effekterna av Klimatklivet är störst inom transportsektorn visar en utvärdering som Naturvårdsverket genomfört. Mer än 77 procent av Klimatklivsstödet går till investeringar hos företag.

Naturvårdsverket redovisar samlade resultat för arbetet med Klimatklivet en gång per år. I år har en särskild utvärdering av Klimatklivet gjorts för att se på effekterna. Utvärderingen visar att 1,2 miljoner ton av den totala utsläppsminskningen på 1,5 miljoner ton är sådant som inte skulle gjorts utan Klimatklivet. Många åtgärder inom transport, energikonvertering, avfall och produktion av biogas har blivit av tack vare stödet.

De största effekterna av Klimatklivet bedöms vara att, tillsammans med andra styrmedel, bidra till en omställning i transportsektorn. Inrikes transporter står för en tredjedel av de svenska koldioxidutsläppen och är ett område där Klimatklivet har möjliggjort många satsningar som minskar utsläppen. Omkring 60 procent av de minskade utsläppen hör till transportsektorn. Resultaten av utvärderingen beskrivs i en lägesbeskrivning om Klimatklivet som Naturvårdsverket nu lämnar till Miljödepartementet.

– Det är roligt att så många företag vill bidra till att minska utsläppen. Samtidigt visar den här utvärderingen att fler än 8 av 10 behöver ett investeringsstöd som Klimatklivet för att få åtgärderna på plats. Företagen vill ställa om och då är investeringsstödet avgörande för att de ska ta steget till nya lösningar med lägre utsläpp, säger Nanna Wikholm, biträdande chef för Klimatklivsenheten på Naturvårdsverket.

Mer än 77 procent av Klimatklivsstödet går till investeringar hos företag och sedan 2015 har mer än 4000 personer sysselsatts tack vare investeringarna. De flesta investeringarna har skett i teknisk utrustning med lång livslängd som leder till bestående strukturella förändringar.

– Det handlar exempelvis om konverteringar från olja till biobränsle för värmeproduktion inom industri och lantbruk, eller investeringar i tankställen som möjliggör byte från diesel och bensin till biobränsle och el inom transportsektorn. Cykelvägar och omlastningscentraler som möjliggör transportskifte från väg till järnväg är andra exempel på investeringar som har en lång livslängd, fortsätter Nanna Wikholm.

Naturvårdsverket har sedan 2015 fram till den 1 mars 2020 beviljat medel till 3 323 åtgärder och fördelat 5,4 miljarder kronor inom Klimatklivet. I genomsnitt står Klimatklivet för 45% av den totala investeringskostnaden och det innebär att totalt 12,1 miljarder investerats i klimatåtgärder runt om i landet. 

Läs mer

För ytterligare information, kontakta

Carl Mikael Strauss, chef Klimatklivsenheten, 010-698 16 51, carlmikael.strauss@naturvardsverket.se

Nanna Wikholm, biträdande enhetschef Klimatklivet, 010-698 14 02, nanna.wikholm@naturvardsverket.se 

Stina Söderqvist, presskontakt, 010-698 13 00, stina.soderqvist@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Ämnen

Klimatfrågor

Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63