Det är företagen som tar de största klimatkliven. 70 procent av det fördelade anslaget från Klimatklivet har gått till aktörer i privat sektor. Det visar Naturvårdsverkets senaste lägesbeskrivning av satsningen.

Av de 2,8 miljarder kronor som Naturvårdsverket fördelat till lokala klimatinvesteringar sedan 2015 har 2 miljarder gått till åtgärder som genomförs av privata företag – många av dem finns inom industrin. Det motsvarar cirka 70 procent av fördelade medel.

Totalt har 500 företag fått stöd för att genomföra 800 olika projekt. Dessa åtgärder beräknas minska utsläppen med totalt 645 000 ton per år.

—De teknikskiften, strukturella förändringar och innovationer som genomförs inom Klimatklivet stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv och påskyndar industrins energiomställning, säger Nanna Wikholm, projektledare för Klimatklivet på Naturvårdsverket.

Företagen finns i hela landet, och åtgärderna genomförs både i landsbygds- och storstadsregioner. Länsstyrelsen, som vägleder de aktörer som vill söka stöd, ser också att Klimatklivet bidrar till den lokala och regionala utvecklingen.

—Att så många företag runt om i landet vill minska sina utsläpp tyder på att det finns ett driv hos näringslivet att bidra till arbetet med Sveriges klimatmål. Det ger också positiva effekter på det lokala näringslivet, med nya affärsidéer och arbetstillfällen, säger Ylva Gjetrang, miljöstrateg på Länsstyrelsen i Örebro län.

Klimatklivet är en statlig medfinansiering till investeringar som minskar utsläppen. Företagen står själva för den största delen av investeringen, och Klimatklivet stöttar med i genomsnitt 44 procent av investeringskostnaden. Under 2018 ska Naturvårdsverket fördela 1,7 miljarder kronor till olika aktörer. Ansökningen är öppen 17 april - 17 maj, samt 27 augusti - 27 september.

Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats:

För ytterligare information, kontakta:

Nanna Wikholm, projektledare Klimatklivet Naturvårdsverket, 010-698 14 02, nanna.wikholm@naturvardsverket.se

Carl Mikael Strauss, chef Klimatklivsenheten Naturvårdsverket, 010-698 16 51, carlmikael.strauss@naturvardsverket.se

Ylva Gjetrang, miljöstrateg, Länsstyrelsen i Örebro län, 010-224 84 64, ylva.gjetrang@lansstyrelsen.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

 

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63