Naturvårdsverket beslutar idag att stötta 290 lokala klimatinvesteringar med 600 miljoner kronor från Klimatklivet. En stor del av pengarna går till åtgärder som bidrar till mer plaståtervinning, bättre avfallshantering och ökad biogasproduktion. Tillsammans beräknas dessa minska utsläppen med över en miljon ton.

- Klimatfrågan handlar om flera olika saker i människors vardagsliv, till exempel hur vi kommer till jobbet, var vi bor och vad vi äter. Därför är det viktigt att Klimatklivet stöttar projekt som ger samhällsbyggande helhetslösningar, säger Carl Mikael Strauss, enhetschef för Klimatklivet.

Flera av de nya åtgärderna är breda satsningar som innebär att utsläppen minskar samtidigt som man producerar nya material eller drivmedel. En av dem drivs av AB Fortum Värme, som sökt stöd för att bygga en anläggning för sortering av avfall nära förbränningsanläggningen Bristaverket i Sigtuna kommun. I den nya sorteringsanläggningen planerar Fortum att använda en teknik som med hjälp av infrarött ljus skannar avfallet och identifierar olika materialtyper. Med hjälp av metoden kan man sortera ut plast, metall, glas, organiskt avfall och papper ur avfallet och bidra till att en större del av det materialåtervinns. Åtgärden beräknas kunna minska de klimatpåverkande utsläppen med 43 000 ton per år. Andra exempel på kretsloppsåtgärder handlar om att producera biogas från matavfall och andra restflöden.

Sedan Klimatklivet startade 2015 har 1 305 lokala projekt fått 2,6 miljarder kronor i stöd. Tillsammans beräknas dessa kunna minska utsläppen av växthusgaser med 760 tusen ton varje år under åtgärdernas livslängd. Naturvårdsverket tar emot nya ansökningar 3-4 gånger per år till Klimatklivet. Nästa ansökningsomgång öppnar den 15 januari 2018.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Mikael Strauss, enhetschef Klimatklivet, 010-698 16 51, carlmikael.strauss@naturvardsverket.se

Nanna Wikholm, projektledare Klimatklivet, 010-698 14 02, nanna.wikholm@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63