Tisdag den 6 september träffas Klimatkommission Kronoberg på Vida handpappersbruk i Lessebo för att enas kring målsättningarna i handlingsplanen samt göra ett avstamp för visionen Europas grönaste region.

– Klimatkommission Kronoberg är ett givande samarbete mellan näringsliv, politik, organisationer och kommuner i länet, ett samarbete som är helt avgörande om vi ska lyckas genomföra flera av de förändringar som krävs för en hållbar framtid, säger Gunnar Nordmark, ordförande i Klimatkommission Kronoberg.

Handlingsplanen är ett verktyg för att engagera hela regionen på olika sätt, i arbetet för visionen. Klimat-kommissionen fokuserar i handlingsplanen på transporter och energieffektivt byggande och ser flera insatser som behöver göras i regionen för att uppnå målsättningarna. Regionala initiativ i riktning mot detta mål kan få använda kommissionens stämpel.

– Europas grönaste region är en vision som sätter mycket på sin spets och som kräver ett samarbete över gränser och ett aktivt engagemang runt om samhället, säger Heidi Samuelsson, koordinator på Regionförbundet södra Småland som också är huvudman för kommissionen, tillsammans med Göran Gustavsson på Energikontor Sydost.

Tisdag 6 september kl 8.30–12.30, Vida handpappersbruk, Lessebo.
Vid 11.30 visas handpappersbruket och då finns tillfälle för intervjuer och fotografering.

Om Klimatkommission Kronoberg:

Klimatkommissionens arbete leds av regionförbundets fullmäktigepresidium: Gunnar Nordmark (fp), ordf, René Jaramillo (kd), 1 vice ordf och Carl-Olof Bengtsson (s), 2 vice ordf. Arbetet genomförs med stöd av Energikontor Sydost AB, Länsstyrelsen Kronoberg, och i samverkan med representanter från näringsliv, universitet och offentlig sektor. Till kommissionen har en grupp kopplats som består av representanter från respektive kommun i länet, näringsliv och landsting.

Mer information om Klimatkommission Kronoberg finns på
http://www.rfss.se/Klimatkommission.aspx
http://energikontorsydost.se/uppdrag/byggnader/ns-sep/klimatkommission_kronoberg.php

Kontakt: Heidi Samuelsson, Regionförbundet södra Småland. Tele 0733-477925 Heidi.samuelsson@rfss.se
Göran Gustavsson, Energikontor Sydost AB, Tel 0709-21 60 54 goran.gustavsson@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56