I Greta Thunbergs anda samlas människor varje fredag för att tillsammans manifestera för klimatet. #FridaysForFuture har pågått hela hösten och i hela Sverige och fler och fler anslutet sig. Nu på fredag 30 november innan klimattoppmötet i Polen är särskilt många manifestationer planerade. I Göteborg kommer människor att samlas utanför Stadshuset mellan kl 15-18. Manifestationer är planerade på över 80 andra orter.

I Göteborg har människor samlats varje fredag i över 3 månader. Bland de som närvarar syns både mer rutinerade miljöaktivister och personer som precis börjat engagera sig. De som kommer till Gustav Adolfs torg är oroade och bekymrade, och tycker att omställningen till fossilfri energi går alldeles för långsamt.

- Det märks att det är allt fler som vill omvandla sin oro till ett mer konkret engagemang i klimatfrågan, och att det finns ett behov att prata om sin oro med andra, säger Anna-Karin Hellman, medlem i Jordens Vänner och engagerad i #FridaysForFuture Göteborg. Vi tipsar om sätt att engagera sig på och förmedlar kontakter till olika kampanjer och föreningar som jobbar med klimatfrågan.

Bland ämnena som hörs på torget är bland annat en stigande oro över att koldioxidutsläppen inte minskar, och en frustration över att politiska beslut tas med andra i intressen för ögonen än klimatet.

- Ett exempel som många tycker är motsägelsefullt är beslutet att Preem i Lysekil får bygga ut och fördubbla koldioxidutsläppen och därmed bli landets största förorenare. Såna beslut strider direkt mot Sveriges ambition att bli fossilfritt, avslutar Anna-Karin.

Kontaktpersoner för manifestationen:
Anna-Karin Hellman 076- 820 85 45
Kerstin Hamberger 070- 794 78 33Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt