Vid ett rundabordssamtal nu på morgonen träffades Klimatråd Västra Götaland och Hagainitiativet som är Stockholmsbaserat. Där delade erfarenheter kring hur klimatnätverk framgångsrikt kan driva frågor för att stödja klimatomställningen i samhället.

På bilden syns Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län, regionrådet Kristina Jonäng (C), Västra Götalandsregionen och Nina Ekelund, Hagainitiativet.

Klimatrådet är ett initiativ för att ge kraft åt genomförandet av Västra Götalands klimatstrategi – Klimat 2030. Rådet består av 14 västsvenska ledare från företag, akademi, offentliga- och intresseorganisationer. Rådet är en samlande kraft och en gemensam röst i Västsverige som för upp avgörande frågor på regional, nationell och internationell nivå.

Klimatrådet har under 2018 arbetat bland annat med ett nationellt konsumtionsmål.

- Vi behöver växla upp, kläcka nya idéer och vara föredömen i klimatarbetet. Samarbetet mellan näringsliv, myndigheter, kommuner och akademi är avgörande för resultat på regional nivå, säger Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län och ordförande i Klimatråd Västra Götaland.

Västsveriges näringsliv är exportinriktat och har unika förutsättningar att gå före och utveckla produkter med låg klimatpåverkan. Vi har ett starkt näringsliv inom inte minst fordonsbranschen, kemiindustrin och textilindustrin.

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan och vill visa att näringslivet är en del av lösningen i klimatomställningen. Nina Ekelund är generalsekreterare Hagainitiativet.

-   Stora delar av näringslivet kan klara nettonoll till 2030 – men bara om de politiska styrmedlen vässas. För att lyckas så är samarbete mellan näringslivet, politik och forskning en förutsättning. VGR:s initiativ Klimat 2030 är en viktig mötesplattform och vi ser fram emot samarbete med Västsverige för att tillsammans skynda på klimatomställningen i Sverige, säger Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet.

Genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet vill Hagainitiativet driva näringslivet i den riktning som behövs för att klara Parisavtalet. Hagainitiativet vill också påverka politiken, rätt mål och styrmedel är avgörande för att näringslivet ska kunna bidra till en till en snabb klimatomställning.

Hagainitiativet

Hagainitiativet är ett företagsnätverk startat 2010 som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan och vill visa att näringslivet är en del av lösningen i klimatomställningen. Nätverket består av femton företag; Axfood, Coca-Cola European Partners Sverige, Folksam, Green Cargo, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s Sverige, Nouryon (f.d. AkzoNobel), Preem, Siemens, Stena Recycling, Stockholm Exergi och Sveaskog.

Företagen inom nätverket har satt egna klimatmål om minst 40 procents minskningar till 2020 och netto noll till 2030. Genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet vill Hagainitiativet driva näringslivet i den riktning som behövs för att klara Parisavtalet. Hagainitiativet vill också påverka politiken, rätt mål och styrmedel är avgörande för att näringslivet ska kunna bidra till en till en snabb klimatomställning; https://www.hagainitiativet.se/sv

Klimat 2030

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Den samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla 49 kommuner och många företag och andra aktörer har skrivit på Klimat 2030 och därmed ställt sig bakom det regionala klimatmålet: http://klimat2030.se/undertecknare 

Klimatråd Västra Götaland

Klimatråd Västra Götaland är en del av kraftsamlingen Klimat 2030 och ska samla det regionala ledarskapet för klimatomställningen. Klimatrådets syfte är att utgöra en samlande kraft och gemensam röst som för upp avgörande frågor på regional, nationell och internationell nivå.

Klimatrådet består av 14 västsvenska ledare från näringsliv, offentlig förvaltning, akademi och intresseorganisationer. http://klimat2030.se/klimatradet 

Gerda Roupe
Västra Götalandsregionen

Regionutvecklare Klimat 2030
gerda.roupe@vgregion.se

 

Mobil 0762-34 32 99Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se