Ekomatcentrum driver nu en kampanj, delfinansierad av Naturvårdsverket, för att öka klimatsmart mat i skolor och förskolor. Fem kommuner deltar för närvarande i kampanjen, Borlänge, Haninge, Järfälla, Södertälje samt Östersund. Ekomatcentrum är en ideell förening som i över 15 år verkat för att öka intresset för klimatsmart och ekologisk mat i livsmedelskedjans alla led.

Ekomatcentrum driver nu en kampanj, delfinansierad av Naturvårdsverket, för att öka klimatsmart mat i skolor och förskolor. Fem kommuner deltar för närvarande i kampanjen, Borlänge, Haninge, Järfälla, Södertälje samt Östersund.

Syftet med kampanjen är att öka konsumtionen av klimatsmart mat genom att öka kunskapen om klimatsmarta matvanor och dess positiva påverkan på klimatet och hälsan hos barn, föräldrar och pedagoger i förskola och skola. Detta ska ske genom att positivt förändra nuvarande attityder till vegetabilier och vegetariska maträtter bland barn, pedagoger och föräldrar, dvs. att minska köttkonsumtion så att kött blir en underordnad del utav måltiden och att huvuddelen av måltiden istället ska bestå av vegetabilier i form av kolhydrater och frukt och grönt.  Dessutom vill vi förbättra kommunikation mellan pedagogisk personal och kökspersonal så att kökspersonalens kostkompetens kommer till sin rätt.

Kampanjen består i korthet av en webbaserad enkät angående hushållens matvanor riktad till samtliga föräldrar på den utvalda skolan/förskolan, kvalitativa djupintervjuer med kommunens kostchef och ansvarig kock på skola/förskola. Slutligen genoförs en utbildningsdag bestående av en teoretisk och en praktisk del för pedagogerna på respektive utvald skola och förskola. Föräldrar till barn på skolan och förskolan får, om det är praktiskt möjligt, delta i den teoretiska utbildningen och även vara med att provsmaka den tillagade buffén.

Till kampanjen har Ekomatcentrum även tagit fram ett grönsaksmemory. Mer information om spelet finns under nyheter.EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30