Anna König Jerlmyr och Katarina Luhr

Just nu pågår C40 Global Mayor Summit i Köpenhamn där representanter från 94 städer från hela världen samlas för att diskutera den gemensamma klimatutmaningen och hur städer ska samarbeta för att minska sin klimatpåverkan. På en presskonferens i dag tillkännagavs att städerna som deltar på C40 ställer sig bakom ett globalt klimatnödläge.

- Det är oerhört viktigt att städer runt om i världen gör allt vi kan för att minska koldioxidutsläppen och att vi kan följa Parisavtalet och minska den globala uppvärmningen så att den inte överstiger 1,5 grader. Därför är det så väsentligt att vi, ledare från världens städer, nu tar oss an den här utmaningen gemensamt, säger Anna König Jerlmyr (M) finansborgarråd i Stockholms stad och ledamot av C40s styrgrupp.

- Ett globalt klimatnödläge innebär ett erkännande för det hot ett förändrat klimat innebär och sänder en tydlig signal till världens ledare att vi i städerna ser och tar oss an klimatutmaningen. Det har redan tidigare visat sig att när världsledare väljer att backa så är det städerna som går framåt, det måste vi fortsätta med, säger Katarina.

För intervjuförfrågningar:

För Anna König Jerlmyr, Presschef Caroline Cederquist, telefon 076-122 91 97, email caroline.cederquist@stockholm.se
För Katarina Luhr, Pressekreterare Elisabeth Ekstrand, telefon 076-122 96 02, email elisabeth.ekstrand@stockholm.se

Fakta

The Global Green New Deal är ett initiativ från nätverket C40. Syftet med Green New Deal är att uppmärksamma de globala klimatutmaningarna och tillsammans med de andra närvarande städerna i C40 sätta upp åtgärder för att nå målen i parisavtalet. Detta innebär:

  • De erkänner det Globala klimatnödläget som C40 står bakom.
  • De ska jobba mot att hålla målet om global uppvärmning under 1.5 °C genom att minska utsläppen i de sektorer som släpper ut allra mest som transport, industri och avfall.
  • Klimataspekten ska tas i beaktande i alla beslutsprocesser.

C40 består av borgmästare från 94 av världens storstäder och representerar därmed mer än 700 miljoner människor. Nätverkets syfte är att agera mot klimatförändringar och tillsammans skapa hållbara städer med låga koldioxidutsläpp. Stockholm har varit medlem sedan 2007 och sedan 2019 sitter Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr med i styrelsen som ledamot av C40s styrgrupp.

Läs mer på https://c40summit2019.org/

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02