Nu presenteras nya siffror för Stockholms klimatutsläpp och det konstateras att utsläppen fortsätter att minska. Enligt rapporten från Stockholms miljöförvaltning har utsläppen minskat med 0,2 ton per person sedan föregående år, dvs en minskning med 109 000 ton från 2016 till 2017. Sedan 2014 när Miljöpartiet fick ansvar för Stockholms miljö- och klimatarbete har staden höjt ambitionerna och målen skärpts för klimatarbetet och en fossilbränslefri stad. Bland annat har man tagit beslut om att Stockholm ska vara fossilbränslefritt senast 2040 och att tidigarelägga stängningen av Stockholms enskilt största utsläppskälla, kolkraftvärmeverket i Värtahamnen.

- Politik gör skillnad. Miljöpartiet driver på Stockholms resa till en hållbar stad och klimatet är vår största utmaning. Vi är en internationell förebild och när vi kan visa på en hållbar omställning kommer fler att följa efter, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

- Det är viktigt att komma ihåg att stadens mål och  uträkningar inte tar med de utsläpp som sker utanför Stockholms geografiska gräns, som resor eller konsumtion.  Allt enligt den internationella modellen som de flesta städer använder sig av. När vi räknar på stadens klimatutsläpp är det viktigt att hitta en beräkningsmodell som även tar med denna aspekt. Vi hoppas på att kunna ta fram en sådan modell under mandatperioden, säger Katarina Luhr.

Den totala klimatpåverkan för Stockholms stad har minskat med 40 % mellan 1990 och 2017. Den främsta minskningen har skett i uppvärmningssektorn där utsläppen har mer än halverats.

Samtidigt som Stockholms stads befolkning ökar bor invånarna på mindre yta, fler nya bostäder byggs med strikta klimatkrav och fler stockholmare utnyttjar kollektivtrafiken.  Utsläppen från transportsektorn minskar inte och att arbeta med att minska utsläppen från denna sektor är en stor utmaning som fortsatt måste prioriteras.

Rapporten från miljöförvaltningen finns tillgänglig här.

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02