Fotograf/Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Framtidens patienter får tillgång till den nyaste och mest avancerade vården. Samtidigt skapas företag, regional tillväxt och jobb. Det blir effekterna av den planerade satsningen på kompetensklustret Sahlgrenska Life, enligt en ny intervjubaserad rapport.

Tre nya byggnader på totalt 100 000 kvadratmeter planeras i projektet Sahlgrenska Life. Västra Götalandsregionen har ställt sig bakom planerna, och byggnadsnämnden i Göteborg har tagit beslut om att skicka ut detaljplanen för granskning.

Hittills har åsikterna om Sahlgrenska Life mest handlat om stadsbyggnadsfrågor och lokalbehov.

– Det är angelägna frågor men det är också viktigt att beskriva syftet och resonera om helt andra effekter av den här typen av satsningar, säger Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör och professor vid Göteborgs universitet som tillsammans med regiondirektör Ann-Sofi Lodin är avsändare till rapporten.

I rapporten görs jämförelser med hur utvecklingen av Lindholmens kompetenskluster stärkt Västsveriges konkurrenskraft inom it, mobilitet och hållbarhet.

På samma sätt beskrivs Sahlgrenska Life som hjärtat i en mer internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion inom life science.

Omkring 65 000 forskare, studenter, anställda i näringslivet och andra grupper finns samlade inom kort geografiskt avstånd.

I rapporten Sahlgrenska Life – en investering för framtidens forskning och vård – intervjuas läkare och forskare inom olika kompetensområden, företrädare för sjukhusledningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och entreprenörer inom life science-området.

I nio intervjuer ges många konkreta exempel på vad som händer när det öppnas upp nya kontaktvägar – mellan universitetsforskning, utbildning, sjukhusets vård och forskning och det innovationsdrivna näringslivet. Ett genomgående tema är fler naturliga mötesplatser, där sjukhuset kopplas ihop med den stora verksamhet Göteborgs universitet bedriver på Sahlgrenska akademin på Medicinareberget tvärs över gatan.

Anna Rudin är professor vid Göteborgs universitet och en av Sahlgrenska akademins representanter i sjukhusledningen. Hon både forskar själv och träffar patienter i sin roll som överläkare i reumatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Göteborg är redan nationellt ledande inom klinisk forskning. Det beror till stor del på ett nära samarbete mellan universitet och sjukhuset. Men vi skulle kunna förbättras ytterligare om vi kunde integreras ännu mer, säger hon i rapporten.

Läs rapporten och mer information om Sahlgrenska Life.


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000