Njursvikt är en dold folksjukdom och en av tio svenskar har njurpåverkan. Ett förhöjt blodtryck är oftast det första tecknet. Om upptäckten sker tidigt går det att bromsa utvecklingen.

Njursvikt är en dold folksjukdom och en av tio svenskar har njurpåverkan. Ett förhöjt blodtryck är oftast det första tecknet. Om upptäckten sker tidigt går det att bromsa utvecklingen.

I början av mars infaller Världsnjurdagen och Njurveckan då man runt om i världen uppmärksammar njuranas olika livsviktiga funktioner och betydelsen av att upptäcka njursvikt i god tid.

Njurförbundet och Njurmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att finnas på Nordstadstorget i Göteborg fredagen den 15 mars mellan klockan 10 och 18 och svara på allmänhetens frågor om våra njurar, njursvikt samt erbjuda möjligheten att få blodtrycket kontrollerat.

Kontaktpersoner:
Jennie Lönnbro Widgren, verksamhetschef njurmedicin, 0735-094 154, Anders Olsson, ordförande Njurförbundet Västsverige, 0702-980 556, Håkan Hedman, förbundsordförande Njurförbundet, 070-718 16 70.

Fakta:

  • Omkring en miljon svenskar har nedsatt njurfunktion.
  • Mellan 400 000 till 600 000 har grav njursvikt.
  • Cirka 4000 har dialysbehandling och cirka 5 500 lever med en transplanterad njure.
  • Varje år tillkommer 1100 personer som behöver dialys eller en njurtransplantation.
  • För mer information www.njurforbundet.se och www.sahlgrenska.se 

Njurförbundet är en ideell organisation som bildades 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen. I dag har vi cirka 4 300 medlemmar i alla åldrar organiserade i 15 regionföreningar. Vår vision är att alla med njursjukdom ska kunna leva ett rikt och långt liv. Vi är en del av opinionen och visar på lösningar som både kan ge njursjuka ett bättre liv och är bra för samhället. www.njurforbundet.seKontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401