Mötesplats barnkultur är ett gyllene tillfälle för alla som arbetar med eller är intresserade av barnkultur att mötas och låta sig inspireras. Den 30 september arrangerar Kultur i Väst höstens första Mötesplats barnkultur med barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson som höjdpunkt.

– Det är så många som jobbar med barn och unga som inte får påfyllnad i vardagen, säger Tina Andersson, danskonsulent på Kultur i Väst. Vi välkomnar alla till Mötesplats Barnkultur!
Med en föreläsning om barns utveckling, förutsättningar och hur vuxna bemöter barnen, och om skillnaden mellan barnperspektiv och barnets perspektiv, fångade barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson konsulenter och producenter på Kultur i Väst. Detta var på Centrum för Barnkulturs symposium i våras och sedan dess har de jobbat på att få honom att komma till Västra Götaland. Och nu är det dags! Onsdagen den 30 september håller Lars H Gustafsson en kortare öppen föreläsning och deltar i efterföljande samtal på Kultur i Väst.

– Lars H Gustavssons föreläsning satte verkligen spår hos oss som arbetar med barn- och ungafrågor och med Barnkonventionen, säger Tina Andersson. Vi önskar att fler får ta del av hans kunskap och tankar och genom Mötesplats barnkultur är detta nu verklighet.
Lars H Gustafsson är pensionerad barnläkare, författare och medlem i Barnombudsmannens expertråd. Han förläser ofta och under Centrum för Barnkulturs symposium talade han om hur synen på barn har förändrats under historien, från barnperspektiv till barnets perspektiv till barnism.
På Mötesplats barnkultur den 30 september är ämnet Relationsrevolutionen: Om mötet mellan barn och vuxna. Att se barn som människor med samma rättigheter som vi, och samtidigt respektera barns sårbarhet just för att de är barn – går det att förena?

Först ut på höstens Mötesplats barnkultur är alltså Lars H Gustafsson onsdagen den 30 september. Tisdagen den 17 november kommer Ylva Mårtens och berättar om sin bok Vad säger barnen? Ylva Mårtens är lärare och forskar och arbetar också som reporter och producent på Sveriges Radio.
– Mötesplats Barnkultur har som ambition att turnera i Västra Götaland så fler medborgare får ta del av de inbjudna föreläsarna, men starten sker på Kultur i Väst med två nedslag under hösten, säger Tina Andersson.

Mötesplats barnkultur är ett samarbete mellan Länsmusiken i Stockholm, Dans i Stockholms stad och län, Region Halland/Kultur i Halland samt Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet.Fri entré, föranmälan på www.kulturivast.se

Läs mer om Mötesplats Barnkultur här

Kontakt
Tina Andersson på Kultur i Väst
0708-86 48 89

Helena Rung på Kultur i Väst
0703-49 21 65

Kultur i Väst
Förvaltningen Kultur i Väst är en del av Västra Götalandsregionen. Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. I vår verksamhet ingår det regionala biblioteksuppdraget och delar av det regionala musikuppdraget. Läs mer påwww.kulturivast.seKontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45