Torsdagen den 14 mars kommer dansgruppen Transforma till Eskilstuna stadsmuseum för att dansa – på olika platser i museet kl. 13.00 och kl. 19.00.

I samarbete med länskonstkonsulenten ger Transforma dessutom sin föreställning Reaktiva tillstånd på Eskilstuna konstmuseum fredagen den 15 mars kl. 10.30
och 13.00, samt lördagen den 16 mars kl. 13.00.

Fri entré.

Reaktiva tillstånd är en föreställning där du tas med på en fascinerande resa i naturvetenskapens olika världar. Transforma har utforskat hur dansarnas kroppar kan styra datorprogrammerade projektioner som ett sätt att få teknik, konst och dans att möta varandra.

Reaktiva tillstånd ingår även i Skapande skola-projekt Dansmatte, för elever i åk 6 på Lagersbergsskolan i Eskilstuna. Även dansesteter på S:t Eskils gymnasium får ta del av föreställning och dansworkshop.

Mer information
För ytterligare information, kontakta danskonsulent Eva Perbrand Magnusson, Dans i Sörmland, tfn 070-555 95 10, 016-10 55 81, Susanna Pousette Blomé, Eskilstuna stadsmuseum, e-post susanna.blome@eskilstuna.se, tfn 073-950 41 05, Maria Hallberg, länskonstkonsulent, Eskilstuna konstmuseum, e-post maria.halleberg@eskilstuna.se, tfn 073-940 83 08


Bifogade filer

 PDF
Kontakt